Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sorgegrupper

Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att hjälpa människor i sorg och alla församlingar erbjuder stöd i form av samtal eller sorgegrupper för de som behöver det. Sorgegrupperna är små med  5-8 deltagare, som träffas med erfarna ledare. Där finns möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation. 

Svenska kyrkan erbjuder sorgegrupper för vuxna, barn och ungdomar. En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger och leds av två diakoner eller präster.

I gruppen finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​ Som barn eller ungdom får man komma på en individuell träff med ledarna innan man går med i en grupp. De får då reda på vad som hänt och informerar barnet eller ungdomen om hur sorgegruppen fungerar. 

Grupperna är avgiftsfria – verksamheten bekostas av medlemsavgifter. Alla är välkomna oberoende av livsåskådning. I varje församling utöver det finns också möjlighet till enskilda samtal med diakon eller präst. Om du vill gå med i en sorgegrupp eller behöver prata med någon om din sorg kan du kontakta din hemförsamling för att höra vilka alternativ som finns just där du bor.