Meny

Nämnder och kommittéer

Vart fjärde år utser kyrkomötet en kyrkostyrelse som ansvarar för all övergripande verksamhet, samt olika nämnder och kommittéer som har avgörande inflytande i vissa specifika frågor.