På ett bord ligger en bok, dokument och ett glas vatten. En hand håller i en mötesklubba.
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Nämnder och kommittéer

Vart fjärde år utser kyrkomötet en kyrkostyrelse som ansvarar för all övergripande verksamhet, samt olika nämnder och kommittéer som har avgörande inflytande i vissa specifika frågor.