En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Nämnder, råd och kommittéer

Vart fjärde år utser kyrkomötet en kyrkostyrelse som ansvarar för all övergripande verksamhet, samt olika nämnder, kommittéer, råd och möten som har avgörande inflytande i specifika frågor.

Kyrkostyrelsens nämnder och kommittéer

Övriga nämnder, råd och kommittéer

Förutom ovan nämnda finns följande råd, nämnder och kommittéer:

  • Kyrkostyrelsens dispens- och överprövningskommitté
  • Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan
  • Kyrkostyrelsens råd för samverkan och digitalisering
  • Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån