På ett bord ligger en bok, dokument och ett glas vatten. En hand håller i en mötesklubba.
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Nämnder, råd och kommittéer

Vart fjärde år utser kyrkomötet en kyrkostyrelse som ansvarar för all övergripande verksamhet, samt olika nämnder, kommittéer, råd och möten som har avgörande inflytande i specifika frågor.

Kyrkostyrelsens nämnder och kommittéer

Övriga nämnder, råd och kommittéer

Förutom ovan nämnda finns följande råd, nämnder och kommittéer:

  • Kyrkostyrelsens dispens- och överprövningskommitté
  • Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan
  • Kyrkostyrelsens råd för administrativ samverkan
  • Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån