Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nämnder och kommittéer

Vart fjärde år utser kyrkomötet en kyrkostyrelse som ansvarar för all övergripande verksamhet, samt olika nämnder och kommittéer som har avgörande inflytande i vissa specifika frågor.