Någon i vit kåpa håller upp en kalk med nattvardsvin och en kyrkobesökare doppar oblaten i vinet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sakramentti oon pyhä teko

Elämässä oon miehleenpainuvia hetkiä. Kirkkossa sisälä oon kans miehleenpainuvia hetkiä.

Se oon toelisuutta

Se saattaa olla ko joku kastethaan eli ko ehtoolinen jaethaan – sillon tapahtuu jotaki erityistä. Raamatuntekstiä luethaan rukkouksena. Nykyaika liitethään siihen mitä Jeesus kerran sano.

Se mikä tapahtuu kastheessa ja ehtoolisessa taapahtuu sen vuoksi ette Jeesus oon sanonu ette se tullee tapahtumhaan. Se oon toelisuutta. Vesi, viini ja leipä oon ussein myötä ko ihmisiä kokkointuu, mutta tässä net tunnetut asiat saava erityisen tulkinan.

Pyhiä tekoja

Kaste ja ehtoolinen oon pyhiä tekoja, net oon sakramentit. Martin Luther erotti net muista pyhistä teoista, sen vuoksi ette kaste ja ehtoolinen perustuva semmosheen mitä Jeesus sano, semmosheen minkä se asetti.

Nämät teot koostuva semmosesta mikä oon konkreettista – vesi, leipä ja viini – mikä liittää teon Jeesuksen luppauksitten kans. Net luppaukset sanova ette met saatama luottaa Jumalan rakhautheen, huolimatta mitä tapahtuu. Jumala ei jätä meitä.

Kaste ja ehtoolinen

En präst tillsammans med faddrar välsignar ett dopbarn. Liten pojke tittar upp på prästen.

Kaste

Pieni lapsi on tullu mailmhaan. Sitä met haluama juhlia teän kansa – tervetuloa kastajaishiin!

Någon doppar en oblat i en nattvardskalk.

Ehtoolinen – pyhä ateria

Ko met otama vasthaan leivän ja viinin met saama kans osan Kristuksen ruuhmiista ja verestä. Niin lähele meitä Jumala tullee. Ehtoolinen oon pyhä teko, oikeuen ja toivon merkki.