En färggrann och abstrakt målning föreställer Martin Luther.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

500 jage reformasjåvnåjn

Martin Luther álgadij reformasjåvnåv 500 jage ájgge. Dat rievdadij degu dal girkkov ja sebrudagáv dallusj ájge ja dahká dav vilá. Valla gut lij Martin Luther? Mij dáhpáduváj gå sån duoroj bajás suv 95 tjuottjodusájt?

Báhko reformasjåvnnå la guovtejuonak. Muhtem oassáj dat sisadná at ruopptot vaddet muhtemav suv vuodohámes, ja nuppe vuoro rievdadit. Martin Luther guoradaláj gáldojda nåv at máhttet rievdadit girkkov, nåv vaj ulmutja galggin oadtjot buorep viehkev ielvvet ármov: Dån vuojnnu, le gieres ja ándagis vattedum Jubmelis!      

Dájn stuor gåvåjn gávna åna tjállusijt ja aktij gessusijt ådå tjáledum tevstajt reformasjåvnnå birra. Svieriga-girkkon máhtá låhkåt gájkka dajt ålles tevstajt dárruj. Da gávnnuji ienep tevsta tjáledum teolåvgåjs ja tjállijs reformasjåvnås. Sij tjálli gåk reformasjåvnnå rievdadij girkkov ja sebrudagáv. Sij aj gähttjali vásstedit gut Martin Luther lij. Mij dáhpáduváj gå sån duoroj bajás suv 95 tjuottjodusájt?

Lågå aj aktan iehtjádij ja rádedihtit gåk reformasjåvnnå ja Martin Luthera jurddaga li vájkudam duv viessomij, duv jáhkkuj ja sebrudahkaj.    

Härrá ja dájddár Kent Wisti la sárggum.