Kvinna hukar vid grav och lämnar ett ljus
Foto: Josefin Casteryd

Alla själars dag

Alla själars dag infaller söndagen efter alla helgons dag. Traditionellt är det den dag då vi minns och hedrar våra döda närstående.

Alla själars dag och alla helgons dag hör ihop: När vi minns helgonens liv kan vi också få tänka på våra egna närmaste, som har gått före oss. Temat för söndagen är Vårt eviga hopp, som ska påminna oss om att sorgen har en guldkant – hoppet om det eviga livet hos Gud.

En dag för sorg, minnen och tacksamhet

Sorg har i vårt samhälle ofta blivit en privatsak, något som vi bär i vårt inre men inte pratar så mycket om, särskilt inte efter att den första chocken och smärtan har lagt sig.

Men denna söndag visar vi vår sorg på utsidan och denna helg bär vi våra ljus till våra närståendes gravar. Vi får samlas och tacka för dem vi har haft hos oss, samlas och minnas, samlas och trösta varandra.

Många församlingar bjuder in anhöriga till dem som har dött under året, till en ljuständningsgudstjänst. Ännu en gång läser vi de dödas namn och ännu en gång får vi tänka på hur deras liv blev. Ännu en gång ringer klockorna till tacksägelse.

Vi har ett hopp om ett evigt liv

Texterna denna söndag handlar om att trots att döden är ett tydligt slut, så finns det ett hopp som hör ihop med döden. Det hoppet är att vi är födda till något större än ett jordiskt liv, vi är födda till ett himmelskt, evigt liv, en samhörighet med Gud som går bortom det som den här världen kan tillfoga oss.

I allhelgonatid får vi samlas i sorgen, men också i hoppet om att det finns en kraft som är starkare än allt annat, till och med starkare än döden. Den kraften är Guds kärlek.

Besök en kyrkogård under allhelgona

Tänd ett ljus på en väns eller släktings grav. Eller bara promenera bland gravarna och förundras över det vackra.

Tänd ett digitalt ljus

Om du inte vill eller har möjlighet att ta dig till en kyrkogård, kan du tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans bönewebb. Där kan du också skriva en bön.

Bön

Gud, tack för att du bär mig genom mörker och smärta, genom gråhet och svärta, mot ditt ljus. Tack för att du givit mig människor att älska och förmågan att sakna och längta. Tack för att din omsorg om oss sträcker sig bortom detta liv, ända in i evigheten. Amen.

Om du sörjer kan du få hjälp och stöd

Under allhelgona tänker vi på dem som vi älskade, men som inte längre lever kvar hos oss.

Vill du samtala med någon om din sorg? Eller dela tankar och känslor kring sorg tillsammans med andra som är i en liknande situation? I kyrkan kan du få stöd i sorgen.