Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkoårets fem färger

Kyrkoåret har olika färger och dekoration. Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

Vitt – glädje, renhet

Den vita färgen symboliserar glädje och renhet, känslor som lyfts fram under första advent, jul och tiden efter påsk.  

Violett – bot, ånger

Violett eller lila är botens och ångerns färg. Den symboliserar förberedelse och syns därför under advent i väntan på julen och under fastan i väntan på påsken.

Grönt – växande, mognad

Grönt symboliserar hopp, växande och mognad. Det handlar om att växa andligt och hitta en djupare mening i sin tro. Grönt används under stora delar av trefaldighetstiden.

Rött – blod, kamp

Blodets, kampens och martyrernas färg är röd. Den används vid de helger som påminner om apostlarna. Den röda färgen symboliserar också Den helige Anden.

Svart – sorg, död

Svart är sorgens färg och används i kyrkan på Långfredagen till minne av Jesu korsfästelse och död.

Färgförtydligande för vissa dagar

Första söndagen i advent.
Vit, byte till violett eller blå efter kl. 18.

Kyndelsmässodagen
Vit, byte till blå eller violett färg kl. 18 eller efter kvällsgudstjänst.

Marie bebådelse
Vit, byte till violett/blå färg kl. 18 eller efter kvällsgudstjänst.

Långfredagen
Altarkrucifixet tas bort kl. 15 eftersom Jesus dog i nionde timmen.

Alla själars dag
Violett eller svart om dagen firas som alla själars dag. Kl. 18 eller efter kvällsgudstjänsten så byts den liturgiska färgen till grön . Firas dagen enbart som söndagen efter alla helgons dag firas den med grön liturgisk färg.

Domsöndagen
Grön (eller violett/blå om allvaret och eftertanken inför tidens slut framhävs).