Fönsterglasmålning av en vit duva mot gul bakgrund.
Foto: Shutterstock

Pingst

Pingsten är den heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland oss och inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro.

Innan Jesus lämnade jorden på Kristi himmelsfärdsdag berättade han för lärjungarna att de inte skulle bli övergivna. Jesus förklarade att vi människor skulle få en hjälpare, en sanningens ande som ska vara hos oss för alltid. 

Tio dagar efter Kristi himmelsfärd firar vi därför pingst. Då firar vi att Gud låter sin ande, hjälparen, vara hos oss. 

Anden finns i våra liv

Ordet ande har samma ursprung som orden andas och andedräkt. Dessa ord kan hjälpa oss att förstå den heliga Anden och hur viktig den kan få vara i våra liv. I Bibeln kallas Den heliga Anden också för livets ande.

Anden jämförs ibland också med en vind. Vi kan se hur träd böjer sig för vinden men vi ser inte själva vinden. På samma sätt är det med anden. Vi ser inte anden, men vi kan se verkningarna av anden i våra liv. 

Inget kan skilja oss från Guds kärlek

När aposteln Paulus skriver till de kristna i Rom många år senare beskriver han Guds hjälp och kärlek väldigt starkt:

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.”

Romarbrevet 8:38-39 på bibeln.se

Fira pingst i din församling

I Svenska kyrkans gemensamma kalender kan du se hur du kan fira pingst i din församling.

Pingstens bibeltexter

Söndagen före pingst

Temat för söndagen före pingst är "Hjälparen kommer". På altaret ställer vi vita blommor och tänder fyra ljus. Läs bibeltexterna för söndagen före pingst här.

Pingstdagen

Pingstdagens tema är "Den heliga Anden". På altaret ställer vi pingstliljor med tolv röda tulpaner i mitten och tänder sex ljus. Läs bibeltexterna för pingstdagen här.

Annandag pingst

Annandag pingsts tema handlar om "Andens vind över världen". På altaret ställer vi pingstliljor, eller kvistar med äppelblom och tänder fyra ljus. Läs bibeltexterna för annandag pingst här.