Prata med oss

Pingst

Pingst, jul och påsk är de tre viktigaste helgerna i kyrkan. Pingsten är den heliga Andens högtid och Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor.


När Jesus hade uppstått vid påsk lever han på jorden i 40 dagar. Sedan lyfts han upp till Gud. Det firar vi vid Kristi himmelsfärd. Tio dagar efter Kristi Himmelsfärd är det pingst. Då firar vi att Gud låter sin ande, hjälparen, vara hos oss. 

Människorna får en ande, en hjälpare 

Innan Jesus lämnar jorden säger han till lärjungarna att de inte kommer att bli övergivna. Jesus säger att vi människor ska få en hjälpare, en sanningens ande som ska vara hos oss för alltid. 

Anden kom som en stormvind

När den heliga Anden kom till lärjungarna dånade det som av en stormvind i huset där lärjungarna fanns. En eldtunga kom till varje lärjunge och de börjar tala alla världens språk. 

Pingsten kallas ibland för hänryckningens tid, eftersom lärjungarna blev upprymda, hänryckta, av anden.

I Gamla testamentet finns berättelsen om att människor försökte bygga ett torn, Babels torn,  som skulle nå upp till himlen. Det var då det blev språkförbistring bland människorna, de förstod inte längre varandra. 

Lärjungarna får ett uppdrag

Vid pingst fick lärjungarna i uppdrag att leva vidare med anden och berätta om att Jesus uppstått och om att alla skulle få evigt liv. 

Anden finns i våra liv

Den heliga Anden kallas för livets ande, och det är ingen tillfällighet. Ord som andedräkt och att andas påminner om livets grund. Gud är både lika osynlig och lika verklig som vår andedräkt.

Anden jämförs ibland med en vind. Vi kan se hur träd böjer sig för vinden men vi ser inte själva vinden. 

På samma sätt är det med anden. Vi ser inte anden, men vi kan se verkningarna av anden i våra liv. 

Inget kan skilja oss från Guds kärlek

När aposteln Paulus skriver till de kristna i Rom många år senare beskriver han Guds hjälp och kärlek väldigt starkt: 

"Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre."

PINGST FIRAR VI 50 DAGAR EFTER PÅSK

Bild: Gustaf Hellsing/IKON
 

Ordet pingst betyder ”den femtionde” och kommer av det grekiska ordet pentekosté. Vi firar Pingst 50 dagar efter påskdagen. 

I Sverige firade vi både annandag,  tredjedag och fjärdedag pingst fram till 1772. Då slutade vi fira tredjedag och fjärdedag pingst.

Annandag pingst försvann som allmän helgdag 2005 och i stället blev nationaldagen den 6 juni en röd dag i almanackan. I kyrkoåret är annandag pingst fortfarande en helgdag och har temat Andens vind över världen.