Prata med oss

Kristi himmelsfärd

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden efter den fyrtio dagar långa uppståndelsen. Innan han lämnade världen gav han oss ett löfte om att alltid vara närvarande hos oss, men på ett annat sätt.

Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna, stannar med dem och delar deras tillvaro. Under fyrtio dagar är han med lärjungarna och undervisar dem, därefter lämnar han jorden. Innan han lämnar jorden ger Jesus lärjungarna i uppgift att berätta för världen om vad de har varit med om, om uppståndelse och nytt liv. Och de skulle inte behöva göra det ensamma. 

När Jesus lämnade jorden blev han ändå kvar nära oss människor och lärjungarna fick den heliga anden att hämta kraft ifrån. Den heliga anden är fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv. Pingsten, som vi firar tio dagar efter Kristi himmelsfärd är den heliga Andens högtid.

Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.

Lukasevangeliet 24:48-49

Kristi Himmelsfärd i kyrkan

Kristi Himmelsfärds dag firas ofta med gudstjänst ute i naturen. På morgonen kan man fira en så kallad gökotta, en gudstjänst med kaffe, allsång, natur och andakt som huvudingredienser.

På Kristi Himmelsfärds dag släcks det stora påskljuset i kyrkan. Påskljuset är en symbol för att Jesus kroppsligen fanns kvar på jorden en tid efter uppståndelsen. Den tändes vid påsk för att fira att Jesus uppstått och nu släcks den som en symbol för att Jesus kropp lämnar jorden. Men efter att den släcks flyttas ljuset till dopfunten där den lyser i samband med dop för att visa det nära förbundet mellan uppståndelse och dop. Och att vi blir en del av det eviga livet genom dopet.

Svar från Prästen

Bild: Gustaf Hellsing/IKON
VAD GJORDE JESUS MELLAN DÖDEN OCH HIMMELSFÄRDEN?

Evangelisterna berättar inte mycket om vad Jesus gjorde under veckorna mellan uppståndelsen och himmelsfärden. En del får vi veta. De berättar att Jesus visar sig vid flera tillfällen för sina lärjungar. Några av hans ord är också nedskrivna, bland annat talet där han sänder ut sina lärjungar.

Visst saknar man ibland fler uppgifter om vad som hände. Detta var ju en unik historisk händelse så lärjungarna borde väl ha lagt ner lite mer möda på att skriva om det. Samtidigt kan man kanske förstå dem. Dessa sex veckor fick en fortsättning för lärjungarna som säkert gjorde ett minst lika stort intryck på dem: uppdraget att gå ut i världen och berätta om Jesus. Detta fick de på himmelsfärden.

När pingstdagen sedan kom upplevde lärjungarna att Jesus fortfarande var närvarande men på ett annat sätt. Detta överskuggade förmodligen behovet att berätta mer om de sex veckorna. Resten av Nya testamentet handlar om det. Johannes skriver som avslutning i sin berättelse: ”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas”.