Prata med oss

Kristi himmelsfärd

På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden efter den fyrtio dagar långa uppståndelsen. Samtidigt blev han kvar nära oss människor.


Jesus återvänder i fyrtio dagar

På långfredagen blev Jesus korsfäst, men han återuppstod redan på påskdagen. Med Jesus uppståndelse visar Gud att det goda segrar över det onda, att ljuset besegrar mörkret.

Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna på olika sätt. Från början känner inte alla lärjungar igen honom och vissa av dem vill ha bevis. Men Jesus stannar med dem och delar deras tillvaro. Under fyrtio dagar är han med lärjungarna och undervisar dem, därefter lämnar han jorden. Men innan han lämnar jorden får lärjungarna en uppgift -  att berätta om vad de har varit med om, om uppståndelse och nytt liv. I Bibeln står det att Jesus stod och pratade med lärjungarna och sa att de skulle få kraft av den heliga anden. Sedan lyftes han upp i luften av ett moln. 

Kraft från den helige anden

Lärjungarna fick i uppdrag att bära Jesus budskap vidare. Men de skulle inte behöva göra det ensamma. När Jesus lämnade jorden blev han ändå kvar nära oss människor och lärjungarna fick den heliga anden att hämta kraft ifrån. Den heliga anden är fortfarande kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv. Pingsten, som vi firar tio dagar efter Kristi himmelsfärd är den heliga Andens högtid.

Kristi Himmelsfärd i kyrkan

Kristi Himmelsfärds dag firas ofta med en gudstjänst ute i naturen på morgonen, en så kallad gökotta.

På Kristi Himmelsfärds dag släcks det stora påskljuset i kyrkan. Påskljuset tändes vid påsk för att fira att Jesus uppstått. Det släcks som en symbol för att Jesus kropp lämnar jorden.

Svar från Prästen

Bild: Gustaf Hellsing/IKON
VAD GJORDE JESUS MELLAN DÖDEN OCH HIMMELSFÄRDEN?

Evangelisterna berättar inte mycket om vad Jesus gjorde under veckorna mellan uppståndelsen och himmelsfärden. En del får vi veta. De berättar att Jesus visar sig vid flera tillfällen för sina lärjungar. Några av hans ord är också nedskrivna, bland annat talet där han sänder ut sina lärjungar.

Visst saknar man ibland fler uppgifter om vad som hände. Detta var ju en unik historisk händelse så lärjungarna borde väl ha lagt ner lite mer möda på att skriva om det. Samtidigt kan man kanske förstå dem. Dessa sex veckor fick en fortsättning för lärjungarna som säkert gjorde ett minst lika stort intryck på dem: uppdraget att gå ut i världen och berätta om Jesus. Detta fick de på himmelsfärden.

När pingstdagen sedan kom upplevde lärjungarna att Jesus fortfarande var närvarande men på ett annat sätt. Detta överskuggade förmodligen behovet att berätta mer om de sex veckorna. Resten av Nya testamentet handlar om det. Johannes skriver som avslutning i sin berättelse: ”Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas”.