Foto: Sean Hawkey /WCC/Ikon

Svenska kyrkans plattform för ekumenik och interreligiös samverkan

Den 16 december antog kyrkostyrelsen Svenska kyrkans plattform för ekumenik och interreligiösa samverkan.

Plattformen för ekumenik och interreligiös samverkan är framskriven i enlighet med motiv och utgångspunkter angivna i kyrkoordningens fjortonde avdelning (59 kap. KO). Dokumentet anger teologiska utgångspunkter, riktning och vägval för Svenska kyrkans engagemang under de närmaste fem åren. Plattformens inriktning och arbetets omfattning avser Svenska kyrkan på nationell nivå.

Svenska kyrkans plattform för ekumenik och interreligiösa samverkan (pdf, 5 sidor)