Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Den helige Mikaels dag

Dagen berättar om ärkeängeln Mikael som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda (Uppenbarelseboken 12:7-12).

Den heliga Mikaels dag har firats ända sedan 400-talet. Dagen har länge haft prägeln av såväl barn som änglar, och firas därför ofta med familjegudstjänst, och kanske barnkör. Änglarna i texterna är inte romantiska eller bokmärksaktiga, utan kraftfulla kämpar för Guds sak. Mikaelidagen (som den också kallas) är mer inriktad på strid än på frid.

Temat är Änglarna

Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Att söndagens tema är Änglarna beror på att Mikael (med namnsdag den 29/9) är en av ärkeänglarna i Bibeln. Änglarna i Bibeln börjar oftast med att hälsa människor med orden ”Var inte rädd” – de vet att vi ofta reagerar med rädsla när vi möter en sådan kämpande styrka. Men de kämpar inte mot oss, utan för oss.

Gud sänder änglar med bud, och också för att styrka och uppmuntra de som behöver det.

Vi kan också vara änglalika inför varandra, försöka hjälpa varandra, stå upp för det som är rätt. Den här dagen går kallelsen till oss alla att försöka hitta våra änglalika egenskaper, att vara goda budbärare för Guds skull.

Kopplingen till barnen har historiskt haft att göra med att Jesus uttryckligen i en av evangelietexterna (Matt 18) ber oss att inte förakta någon av de små, och tillägger: ”Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.” Vi lyfter ofta fram barnen denna dag, kanske finns en naturlig koppling mellan barn och änglar. Jag kan se två skäl till det, det ena är att barn är nära Guds vilja på samma sätt som änglar är det, och det andra skälet är att vi behöver vara änglar för barnen – det är en direkt kallelse till oss att vårda, bära och hjälpa de barn vi har omkring oss.

bön

Gud, det är spännande med änglar. De finns överallt, ibland kan vi känna det. Tack för att du beskyddar oss och ger oss i uppgift att göra som änglarna. Tack för att barnens änglar alltid ser ditt ansikte. Amen.

Mickelmäss

Mikaelidagen kallades i det gamla bondesamhället för Mickelsmäss och firades ursprungligen den 29 september på Mikaeldagen, men flyttades till närmast kommande söndag. Den infaller mellan 29 september och 5 oktober.