En liten vit ängel i sten ligger på en gravsten.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Den helige Mikaels dag

Mikaelidagen är en gammal högtid och har firats ända sedan 400-talet. Dagen berättar om ärkeängeln Mikael som kämpar mot det onda genom att slåss mot draken, symbolen för det onda i Uppenbarelseboken 12:7-12.

Temat är Änglarna

Att söndagens tema är Änglarna beror på att Mikael är en av ärkeänglarna i Bibeln. Den helige Mikaels dag har länge haft prägeln av såväl barn som änglar, och firas därför ofta med familjegudstjänst och kanske barnkör. Änglarna i texterna är inte romantiska eller bokmärksaktiga, utan kraftfulla kämpar för Guds sak. Mikaelidagen, som dagen också kallas, är mer inriktad på strid än på frid.

Änglar som en kämpande styrka

Änglarna i Bibeln börjar oftast med att hälsa människor med orden ”Var inte rädd” – de vet att vi ofta reagerar med rädsla när vi möter en sådan kämpande styrka. Men de kämpar inte mot oss, utan för oss.

Gud sänder änglar med bud, och också för att styrka och uppmuntra de som behöver det.

Vi kan också vara änglalika inför varandra, försöka hjälpa varandra, stå upp för det som är rätt. Den här dagen går kallelsen till oss alla att försöka hitta våra änglalika egenskaper, att vara goda budbärare för Guds skull.

Änglar och barn

Vi lyfter ofta fram barnen denna dag, kanske finns en naturlig koppling mellan barn och änglar. Det kan finnas två skäl till det, det ena är att barn är nära Guds vilja på samma sätt som änglar är det, och det andra skälet är att vi behöver vara änglar för barnen – det är en direkt kallelse till oss att vårda, bära och hjälpa de barn vi har omkring oss.

Se till att ni in­te förak­tar någon en­da av des­sa små. Jag säger er att deras äng­lar i him­len all­tid ser min him­mels­ke fa­ders an­sik­te.

Matteusevangeliet 18:10

Mickelmäss

Mikaelidagen kallades i det gamla bondesamhället för Mickelsmäss och firades ursprungligen den 29 september på Mikaeldagen. Mickelmäss var länge en av de viktigaste högtiderna på året och markerade övergången till vinterhalvåret. Nu var skörden avklarad och förråden fyllda med mer mat än någon annan tid på året. Under den här helgen kunde man också återigen börja tända ljus på kvällarna. Dagen var också känd som höstens stora marknadsdag och än i dag hålls det ”Mikaelimarknad” denna helg i vissa delar av Sverige.

Läs tankar inför den helige Mikaels dag

Tankar inför helgen är korta predikningar som tolkar söndagens bibeltexter ur ett vardagsperspektiv. Läs alla tankar som har skrivits inför den heliga Mikaels dag på bloggen.

Den helige Mikaels dags bibeltexter

I kyrkan är temat denna söndag änglarna, därför brukar ofta flera olika berättelser om änglar lyftas fram. Innehållet i alla berättelserna är ofta kampen mellan gott och ont, och lyfter fram Guds seger över det onda.