Filmer om kristen tro

På flera av sidorna om kristen tro finns korta filmer där människor berättar om exempelvis trosbekännelsen och nattvarden. Här är alla filmerna samlade.

Röster om Herrens bön

Anna är församlingspedagog och Anne är präst. De berättar i varsin film om vad Herrens bön betyder för dem. Filmerna är två och tre minuter.

Röster om dopet

Johannes är stiftskonsulent och Kristina är stiftspedagog. För dem innebär dopet att vara del av något större och att vara älskad. Se två korta filmer där de berättar vad dopet betyder för dem. Varje film är två minuter.

Röster om nattvarden

Kristina och Johannes berättar om vad nattvarden betyder för dem – ett mysterium, en minnesstund och samtidigt en stund av total vila. Den är också en symbol för gemenskap och kärlek. Varje film är cirka två minuter lång.

Röster om Bibeln

Anna och Jonathan är båda församlingspedagoger. De berättar om vad Bibeln betyder för dem. Den första filmen är två minuter och den andra fem minuter.

Röster om försoning

Hazel är kommunikatör och och Adrienne är präst. De delar med sig om vad försoning betyder för dem. Det kan vara ett positivt resultat av en överenskommelse. Det kan också handla om att försonas med en händelse för att kunna lägga den bakom sig och gå vidare. Den första filmen är fyra minuter och den andra två minuter.

En röst om nåd

Adrienne är präst och tycker att det är svårt att förklara ordet nåd. Men ett sätt att tänka är att Guds nåd upplöser allt som i stunden är svårt eller utmanande. Nåd behöver inte förtjänas och är mycket större än vi tror. Filmen är knappt fyra minuter.

En röst om evigt liv

Hazel har ett enkelt svar på frågan "Vad tror du händer efter döden?". I filmen får du hennes svar och förklaring. Filmen är tre minuter.

En röst om kristen människosyn

Jonathan delar med sig av sina tankar kring kristen människosyn. Kanske handlar det egentligen om en mänsklig människosyn? Filmen är fem minuter.