Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturarv och kyrkobyggnader

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia, men är inga museum. Där firas regelbundet gudstjänster, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Kyrkobyggnaden väcker känslor. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.