Kyrkorum med upplysta valv, i centrum av bilden ett triumfkrucifix.
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Kulturarv och kyrkobyggnader

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia, men är inga museum. Här firas regelbundet gudstjänster, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Kyrkobyggnaden väcker känslor. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.

Aktuellt

Byggnadsställning uppställd för renovering längs korsidan av Gamla Uppsala kyrka

Hög tid att höja ersättningen

Svenska kyrkan har tagit fram ett förslag på hur staten kan ta ansvar och höja den kyrkoantikvariska ersättningen, för vård av kyrkobyggnader. Ersättningen har länge urholkats på grund av inflation och minskat penningvärde. Utvecklingen riskerar förfall av ett tusenårigt kulturarv.

Flicka står vid svarta järngrindar. På andra sidan grinden fortsätter en grusgång upp till en stenkyrka.

Att möta förändring - kontrollstation 2024

Under kontrollstationen 2024 ska både Svenska kyrkan och staten analysera effekterna av den kyrkoantikvariska ersättningen, men också ta upp problem och utvecklingsområden. Svenska kyrkans rapport till regeringen visar att ersättningen nu måste höjas för att undvika underhållsskulder som riskerar att skada det kyrkliga kulturarvet.

Två flickor står med ryggen mot kameran och fotograferar i ett kyrkorum med sina mobiler.

Så ser svenska folket på det kyrkliga kulturarvet

Över hälften besöker en kyrka någon gång per år som turist. Sex av tio har en särskild anknytning till någon eller några kyrkor, och sju av tio är positiva till att kyrkan får ersättning från staten för vård av kyrkobyggnaderna. Det framkommer i en undersökning som genomförts på uppdrag av Svenska kyrkan.

En kvinna och en man sitter på huk intill en mur av naturstenar. Mannen fyller i en fog med fogbruk mellan stenarna.

De vill fylla en kunskapslucka om fogbruk

Kristin Balksten och Paulien Strandberg har undersökt och utvärderat olika fogbruksblandningar till historiska murverk. Kunskapen ska bidra till att exempelvis församlingar och stift kan utvärdera och välja rätt kalkbruk inför en renovering, något som ökar hållbarheten över tid. Fram till den 29 februari går det att söka medel till projekt som ökar kunskapen om det kyrkliga kulturarvet.

Upptäck ditt kulturarv

Tre flickor tittar upp bakom en kyrkbänk.

Upptäck kulturarvet

Hitta till kyrkorna, guidad visningar eller andra aktiviteter, se en film och lär dig mer eller följ Kulturarvet i sociala medier. Här hittar du tips på olika sätt att ta del av det kyrkliga kulturarvet.

Kyrkobyggnaden

Svenska kyrkan har ansvar för kyrkorna och kyrkogårdarna, både som fastigheter och som kulturarv.  

Ett stenkors på en gravsten.

Kyrkogården berättar

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv, dit alla har tillträde.

Om vård och förvaltning av det kyrkliga kulturarvet

Vit putsad äldre kyrka omgiven av nyutslagna träd.

Ansvarsfull förvaltning

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med sina omkring 20 000 byggnader. Av dem är cirka 3400 kyrkor, en stor och viktig del av det Sveriges kulturarv. Kulturarvet ska både bevaras, men också användas och behöver därför utvecklas. Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan arbetar med kyrkobyggnaderna, vårt gemensamma kulturarv.

Hur används den kyrkoantikvariska ersättningen?

Varje år får Svenska kyrkan kyrkoantikvarisk ersättning från regeringen för att förvalta kyrkomiljöerna. Varje år rapporterar Svenska kyrkan också till kulturdepartementet om hur den kyrkoantikvariska ersättningen användes under året som gått.

Porträtt av kyrkosekreterare Cristina Grenholm.

Många hänsyn att ta om en kyrka ska säljas

Sedan år 2000 har drygt 100 av Svenska kyrkans kyrkobyggnader sålts, totalt finns cirka 3400. Vilken typ av kyrkor är det som säljs, vem kan köpa och vilket ansvar har ägaren för att kyrkobyggnaden bevaras? Här svarar kyrkosekreterare Cristina Grenholm på några av de vanligaste frågorna om försäljning av kyrkor.

Benen av någon som går mellan kyrkbänkarna.
Foto: Magnus Aronson/Ikon