En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kulturarv och kyrkobyggnader

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia, men är inga museum. Där firas regelbundet gudstjänster, och här äger viktiga händelser i människors liv rum. Kyrkobyggnaden väcker känslor. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.

Två arbetare renoverar ett färggrant kyrkfönster.

Utveckla kunskapen om kulturarvet

Nu kan du söka kyrkoantikvarisk ersättning för att utveckla kunskapen om det kyrkliga kulturarvet. Svenska kyrkan fördelar en procent av det statliga stödet till projekt inom konservering, hantverk, klimat och miljö, tillgängliggörande och kulturarvsförvaltning.

Så används kyrko-antikvarisk ersättning

Varje år rapporterar Svenska kyrkan till kulturdepartementet om hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts. Trots att pandemin kastade sin skugga även över 2021 har församlingarna ansökt om kyrkoantikvarisk ersättning och genomfört vård- och underhållsåtgärder.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.

Skärmpdump av @kulturarvet instagramflöde.

Följ @kulturarvet på Instagram

@kulturarvet bjuder på bilder, berättelser, roliga quiz och tävlingar om det kyrkliga kulturarvet som tillhör oss alla och som Svenska kyrkan förvaltar. Du följer enklast via Instagramappen.

Ett stenkors på en gravsten.

Kyrkogården berättar

Det utseende som våra kyrkogårdar och begravningsplatser har idag speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år. Kyrkogårdarna är som öppna historiska arkiv, dit alla har tillträde.

Detalj av en medeltida bokdyna tillverkad av lin och ull.

Kyrkans textila historia

Från klostrens tillverkning under medeltiden till 1900-talets förnyelse. Här får du en snabb genomgång av de kyrkliga textiliernas utveckling.

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.

Präst står längst fram i kyrkan under mässa.

Reformationens kyrkorum

Martin Luther ville att människor själva skulle kunna läsa Bibeln och förstå vad prästerna predikade och undervisade om. Här kan du lära dig mer om hur kyrkorummet och gudstjänsten har påverkats av reformationen.

Äldre kvinna tänder höga ljus längst fram i kyrkan.

Gemensamt ansvar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi kan Svenska kyrkan fortsätta sprida kristen tro och arbeta för en bättre värld även när medlemmarna blir färre och de ekonomiska resurserna mindre .

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.

Porträtt av kyrkosekreterare Cristina Grenholm.

Många hänsyn att ta om en kyrka ska säljas

Sedan år 2000 har drygt 100 av Svenska kyrkans kyrkobyggnader sålts, totalt finns cirka 3400. Vilken typ av kyrkor är det som säljs, vem kan köpa och vilket ansvar har ägaren för att kyrkobyggnaden bevaras? Här svarar kyrkosekreterare Cristina Grenholm på några av de vanligaste frågorna om försäljning av kyrkor.

Benen av någon som går mellan kyrkbänkarna.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ett levande kulturarv

Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen, att röra sig i olika tider. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser. 

Samtidigt är rummet inte ett museum, det används än idag. Här firas regelbunden gudstjänst. Här äger viktiga händelser i människors liv rum. Stunder som människor minns hela livet och som upplevs som särskilt mättad och intensiv tid.

Del av historien

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut. De allra flesta används för sitt ursprungssyfte – att vara ett gudstjänstrum.

Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Den är betydelsefull. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bevarar kyrkobyggnaden och därmed en del av Sveriges historia.

Se filmen nedan ”De kyrkliga kulturarven” (filmen är 30 minuter).

Kyrkobyggnaden

Svenska kyrkan har ansvar för kyrkorna och kyrkogårdarna, både som fastigheter och som kulturarv.  

En hand håller i en mobil med skärmbild om kyrkguiden som visar adressen för kyrkan.

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.