Prata med oss

Till innehållet

Valprövningsnämnden

Svenska kyrkans valprövningsnämnd prövar överklaganden av val inom Svenska kyrkan. Det kan till exempel handla om val till kyrkomötet, stiftsfullmäktige eller biskopsval.


Alla direkta val och beslut som rör dessa val kan överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Det gäller även vissa andra val, som biskopsval, val av präster och diakoner till domkapitlet och val i kyrkomötet.

Rätt att överklaga ett val har den som har rösträtt vid valet. Vissa beslut som gäller de direkta valen får endast överklagas av berörd församling, samfällighet eller stift.

Hur överklagar man?

Ett överklagande görs skriftligt. Den som överklagar ska ange vilket val eller beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Den som överklagar måste också underteckna skrivelsen själv.

Skrivelsen ges till beslutsinstansen, där beslutet fattats. Det finns bestämmelser i kyrkoordningen om senaste tidpunkten för att överklaga olika val och beslut. Sedan avgör nämnden om beslutet ska gillas, hävas eller göras om.

Du kan läsa valprövningsnämndens protokoll från 2013 och framåt längre ned på sidan.

Krav på Ledamöterna i Nämnden

I nämnden ska det finns ledamöter med kompetens från samhällets rättsväsende. Tanken är att de principer som gäller för samhällets rättsordning också bör gälla vid tolkningen och tillämpningen av kyrkoordningen. Det är viktigt att Svenska kyrkans beslut blir så rättvisa och rättssäkra som möjligt.

Svenska kyrkans valprövningsnämnd består av sju ledamöter som kyrkomötet väljer. För ordföranden gäller särskilda kvalifikationer: ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. För var och en av ledamöterna skall det finnas en personlig ersättare.

Ledamöter i Valprövningsnämnden

Ledamöter
Staffan Magnusson, ordförande, justitieråd, Bromma
Lars-Ola Dahlqvist
Kåge Johansson
Bertil Persson
Birgit Friggebo
Stig-Göran Fransson
Bertil Olsson

Biträdande sekreterare och föredragande:
Gun Lombach, 08-561 675 12
Stefan Nyman, 070-340 61 66

Ersättare:
Titti Ådén
Christer Björk
Per Lindberg, Skövde
Lisbeth Göransson
Terence Hongslo
Torbjörn Lindahl

Nathalie Lemaire

Kontakta valprövningsnämndeN:

Postadress:
Valprövningsnämnden
751 70 Uppsala

Telefon:
Kansli: 018-16 94 44
Ordförande Staffan Magnusson: 08-25 20 30
Sekreterare Gun Lombach: 08-561 675 47
Sekreterare Stefan Nyman: 070-340 61 66
Fax: 018-16 99 34

E-post:
valprovningsnamnden@svenskakyrkan.se

Valprövningsnämndens beslut

Här finns valprövningsnämndens beslut från 2013 och framåt.

Beslut 2013