Kyrkomötets första session, 22-25 september, är nu över efter några dagars utskottsarbete med betänkanden.

Betänkandena, som innehåller förslag till beslut, behandlas under kyrkomötets andra session den 16-18 november i Uppsala.

 

  • Den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud påve Tawadros II, kung Carl Gustaf och ärkebiskop Antje Jackelén.

    Den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud påve Tawadros II, kung Carl Gustaf och ärkebiskop Antje Jackelén. Foto: Magnus Aronson/IKON

  • Domprost Annica Anderbrant, kung Carl Gustaf och kyrkomötets ordförande Karin Perers.

    Domprost Annica Anderbrant, kung Carl Gustaf och kyrkomötets ordförande Karin Perers. Foto: Magnus Aronson/IKON

Från kyrkomötets mässa och högtidliga öppnande i domkyrkan den 22 september. 

Skapad:2015-09-29 13:30:00

Kyrkomötets första session 2015 resulterade i 88 betänkanden, fördelade på de åtta utskotten.

Här hittar du alla betänkanden>>
Skapad:2015-09-29 10:27:00

"För en kristenhet och kyrka, buren av övertygelsen att alla människor – alla, med sin blommande mångfald av etnicitet, tro och erfarenhet – är skapade till Guds avbilder, finns längtan att med respekt se och möta alla, att i ord och handling stå upp för en generös asylpolitik."

Ordförandes tal vid kyrkomötet 2015 >>
Skapad:2015-09-22 15:45:00

"Människor i nöd kan inte bordläggas. Och i längden kan ingen bevara sin värdighet som människa samtidigt som grannarnas värdighet trampas på." Det sa ärkebiskop Antje Jackelén vid kyrkomötets öppnande.

Läs ärkebiskopens hela anförande >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-02-22 15:30:00

I kyrkomötet sitter 251 ledamöter, 130 kvinnor och 121 män. Här presenterar vi dem med namn och bild. Det går att söka på stift eller nomineringsgrupp. Här finns också information om mandatfördelning, presidiet och kontaktuppgifter.

Läs mer om kyrkomötets ledamöter >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-06-21 14:00:00

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela Sverige. Kyrkomötet sammanträder vid två tillfällen varje höst i Uppsala. Läs mer om kyrkomötet.

Läs mer om kyrkomötet >>

Kyrkomötet 
i sociala medier

Facebook: Kyrkomötet
Twitter: #Kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan

Kommande kyrkomöten

Skapad: 2013-08-29 15:03:00

Kyrkomötet 2015 hålls
Vecka 39, 22-25 september
(session 1)
Vecka 47, 16-18 november
(session 2)
Uppsala Konsert & Kongress

Kyrkomötet 2016 hålls
Vecka 39, 27-30 september
(session 1)
Vecka 47, 21-23 november
(session 2)
Uppsala Konsert & Kongress

Kyrkomötet 2017 hålls
Vecka 40, 3-6 oktober
(session 1)
Vecka 47, 20-22 november
(session 2)
Vecka 47, 22-23 november
(valsammanträde,
nyvalda kyrkomötet)
Uppsala Konsert & Kongress

De ungas kyrkomöte

Den 5 augusti ägde De Ungas Kyrkomöte rum i Borås.

Läs mer om mötet på Svenska Kyrkans Ungas webbplats >>​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//