• Från gudstjänsten när kyrkomötet 2014 öppnades.

  Från gudstjänsten när kyrkomötet 2014 öppnades. Foto: Magnus Aronson/IKON

 • Ärkebiskop Antje Jackelén i predikstolen under gudstjänsten i samband med att kyrkomötet 2014 öppnas.

  Ärkebiskop Antje Jackelén i predikstolen under gudstjänsten i samband med att kyrkomötet 2014 öppnas. Foto: Magnus Aronson/IKON

 • Från andra sessionen av kyrkomötet 2014 i Uppsala.

  Från andra sessionen av kyrkomötet 2014 i Uppsala. Foto: Magnus Aronson

 • Karin Perers, kyrkomötets ordförande talar under gudstjänsten i samband med att kyrkomötet 2014 öppnas.

  Karin Perers, kyrkomötets ordförande talar under gudstjänsten i samband med att kyrkomötet 2014 öppnas. Foto: Magnus Aronson/IKON

 • Drottning Silvia skriver i gästboken i domkyrkan, september 2014.

  Drottning Silvia skriver i gästboken i domkyrkan, september 2014. Foto: Magnus Aronson/IKON

 • Kyrkomötets ordförande Karin Perers vid klubban, november 2014.

  Kyrkomötets ordförande Karin Perers vid klubban, november 2014. Foto: Magnus Aronson

 • Samtal i trapphallen på Uppsala Konsert & kongress, kyrkomötet 2014.

  Samtal i trapphallen på Uppsala Konsert & kongress, kyrkomötet 2014. Foto: Magnus Aronson

 • Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Ragnar Persenius i fokus, kyrkomötet 2014.

  Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Ragnar Persenius i fokus, kyrkomötet 2014. Foto: Magnus Aronson

 • Kyrkomötet 2014 från Uppsala Konsert & Kongress.

  Kyrkomötet 2014 från Uppsala Konsert & Kongress. Foto: Magnus Aronson/IKON

 • Frågor och diskussioner i utställningarna på kyrkomötet, 2014.

  Frågor och diskussioner i utställningarna på kyrkomötet, 2014. Foto: Magnus Aronson

 • Från den första kyrkomötessessionen 2014 i Uppsala Konsert & Kongress.

  Från den första kyrkomötessessionen 2014 i Uppsala Konsert & Kongress. Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkomötet

Kyrkomötet samlas nästa gång tisdagen den 22 september 2015 i Uppsala.

Här finns sammanträdesplan för höstens båda sessioner.

Skapad:2012-06-04 11:20:00

Här hittar du motionerna till 2015 års kyrkomöte. De är diarieförda men i övrigt ännu inte granskade eller redigerade. Motionstiden gick ut den 22 juli. Totalt 108 motioner har kommit in.

Till årets motioner >>
Skapad:2015-06-18 17:32:00

Här finns skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2015

Läs skrivelserna från kyrkostyrelsen 2015 >>
Skapad:2015-02-17 16:30:00

Skrivelser, motioner, betänkanden, anföranden, beslut. Här hittar du allt material från 2014 års kyrkomöte, inklusive valsammanträdet 2013.

Läs mer om kyrkomötet 2014 >>

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-02-22 15:30:00

I kyrkomötet sitter 251 ledamöter, 129 kvinnor och 122 män. Här presenterar vi dem med namn och bild. Det går att söka på stift eller nomineringsgrupp. Här finns också information om mandatfördelning, presidiet och kontaktuppgifter.

Läs mer om kyrkomötets ledamöter >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-06-21 14:00:00

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela Sverige. Kyrkomötet sammanträder vid två tillfällen varje höst i Uppsala. Läs mer om kyrkomötet.

Läs mer om kyrkomötet >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkomötet 
i sociala medier

Facebook: Kyrkomötet
Twitter: #Kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan

Kommande kyrkomöten

Skapad: 2013-08-29 15:03:00

Kyrkomötet 2015 hålls
Vecka 39, 22-25 september
(session 1)
Vecka 47, 16-18 november
(session 2)
Uppsala Konsert & Kongress

Kyrkomötet 2016 hålls
Vecka 39, 27-30 september
(session 1)
Vecka 47, 21-23 november
(session 2)
Uppsala Konsert & Kongress

Kyrkomötet 2017 hålls
Vecka 40, 3-6 oktober
(session 1)
Vecka 47, 20-22 november
(session 2)
Vecka 47, 22-23 november
(valsammanträde,
nyvalda kyrkomötet)
Uppsala Konsert & Kongress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//