Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ung volontär i en församling

Du som är 18–25 år kan bli volontär i en församling under tio månader. Du får ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen tro.

Som volontär ingår du i programmet ungresurs.nu.

Du blir en extra resurs i församlingen

Perioden som volontär börjar i augusti och slutar i juni året därpå. Du blir en extra resurs i församlingen och du får en handledare. Det betyder att du inte ersätter ordinarie personal.

Du får ett arvode för din insats och församlingen ordnar bostad åt dig.

Dina uppgifter kan se olika ut i olika församlingar, men många volontärer deltar i verksamheter för barn och unga. Du kan till exempel också delta i arbetet med körer, i verksamheter för äldre, eller utföra vaktmästaruppgifter.

Under de tio månaderna deltar du dessutom i 15 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna. 

Under året erbjuds du dessutom bibelfördjupning.

Ungresurs.nu finns i flera stift och församlingar

Volontärförsamlingar finns nu i Göteborgs, Skara och Strängnäs stift, men det är öppet för församlingar i hela Svenska kyrkan att bli volontärförsamlingar. Det finns även ett utbyte med Göteborgs stifts vänstift i Berlin-Brandenburg.

Sista ansökningsdag är 15 april.

Ungresurs.nu ersätter det tidigare Volontäråret

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan bedrev tidigare Volontäråret som ett nationellt praktikprogram. Under åren 2011-2018 bedrevs Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift volontärarbete tillsammans med bland andra Helsjöns folkhögskola, församlingar och handledare i Göteborgs stift. Programmet fick namnet ungresurs.nu.

Ungresurs.nu stöds under åren 2019–2021 ekonomiskt av Svenska kyrkan på nationell nivå.

Läs mer om volontärprogrammet

Mer information om volontärprogrammet och hur du ansöker om att bli volontär eller volontärförsamling finns på webbplatsen för ungresurs.nu.