Några glada ungdomar står utomhus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Praktisera i en församling

Du som är 18–25 år kan göra praktik i en församling under ett läsår. Du får göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings liv, tro och verksamhet. Som praktikant ingår du i programmet Ung resurs.

Du blir en extra resurs i församlingen

Praktikperioden börjar i augusti och slutar i juni året därpå. Du blir praktikant i församlingen och du får en handledare. Det betyder att du inte ersätter ordinarie personal. Du får lön för ditt arbete och församlingen ordnar bostad åt dig, eller betalar en ersättning till dig om du redan har eget boende.

Uppgifterna kan variera

Dina uppgifter kan se olika ut i beroende på vilken församling du placeras i, men många praktikanter deltar i verksamheter för barn och unga. Du kan även delta i arbetet med körer, i verksamheter för äldre eller utföra vaktmästaruppgifter. Du anger i din ansökan vilka typer av verksamheter du är intresserad av. 

Under de tio månaderna deltar du i 20 kursdagar (4 tillfällen) på en folkhögskola tillsammans med de andra praktikanterna. Du erbjuds dessutom bibelfördjupning.

Ungresurs.nu finns i flera stift och församlingar

Praktikåret Ung resurs är öppet för församlingar i hela Svenska kyrkan och praktikanter antas från hela landet. Du kan vara i din hemförsamling eller flytta långt eller kort. Det finns även ett utbyte med Göteborgs stifts vänstift i Berlin-Brandenburg (om den sökande är ifrån Göteborgs stift).

Sista ansökningsdag för praktikanter är 15 april.

Läs mer om programmet

Mer information om praktikprogrammet och hur du ansöker om att bli praktikant eller praktikförsamling finns på webbplatsen för ungresurs.nu.

Ung resurs – ett praktikår i Svenska kyrkan

Letar du efter en meningsfull sysselsättning efter gymnasiet? Praktikåret Ung resurs är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år över hela Sverige att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.