Glada unga vuxna rider på varandras rygg utomhus

Praktisera i en församling

Du som är 18–25 år kan göra praktik i en församling under tio månader. Du får ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen tro.

Som praktikant ingår du i programmet ungresurs.nu.

Du blir en extra resurs i församlingen

Praktikperioden börjar i augusti och slutar i juni året därpå. Du blir en extra resurs i församlingen och du får en handledare. Det betyder att du inte ersätter ordinarie personal.

Du får ett arvode för din insats och församlingen ordnar bostad åt dig.

Dina uppgifter kan se olika ut i olika församlingar, men många praktikanter deltar i verksamheter för barn och unga. Du kan till exempel också delta i arbetet med körer, i verksamheter för äldre, eller utföra vaktmästaruppgifter.

Under de tio månaderna deltar du dessutom i 15 kursdagar tillsammans med de andra praktikanterna. 

Under året erbjuds du dessutom bibelfördjupning.

Ungresurs.nu finns i flera stift och församlingar

Praktikförsamlingar finns nu i Göteborgs, Skara och Strängnäs stift, men det är öppet för församlingar i hela Svenska kyrkan att bli praktikförsamlingar. Det finns även ett utbyte med Göteborgs stifts vänstift i Berlin-Brandenburg.

Sista ansökningsdag är 15 april.

Ungresurs.nu ersätter det tidigare Volontäråret

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan bedrev tidigare Volontäråret som ett nationellt praktikprogram. Under åren 2011-2018 bedrevs Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift volontärarbete tillsammans med bland andra Helsjöns folkhögskola, församlingar och handledare i Göteborgs stift. Programmet fick namnet ungresurs.nu.

Ungresurs.nu stöds under åren 2019–2021 ekonomiskt av Svenska kyrkan på nationell nivå.

Läs mer om volontärprogrammet

Mer information om praktikprogrammet och hur du ansöker om att bli praktikant eller praktikförsamling finns på webbplatsen för ungresurs.nu.