Ett litet barn i blå regnkläder sitter på huk och leker med en pinne i skogen.
Foto: Unsplash/Alexander Dummer

Är det rätt att döpa ett barn?

Dopet är en gåva från Gud som många föräldrar vill låta sina barn ta emot, precis som vi vill ge barnen kärlek och värme. Men en del frågar om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Föräldrar vill sina barns bästa

Föräldrar gör avgörande val för sina barn eftersom de vill barnens bästa. När vi döper gör vi det i hopp om att kristen tro och kyrkans sammanhang ska få betydelse för barnet.  

Församlingen ska stödja alla döpta och har ett ansvar för att barnet ska få upptäcka vad det har tagit emot i dopet. I Svenska kyrkan är konfirmationen ett tillfälle att upptäcka och utforska dopets gåva. 

Föräldrar kan inte vara neutrala

Både de föräldrar som döper sina barn och de som avstår gör ett religiöst val å barnets vägnar.

Staten ska vara religiöst neutral i betydelsen att den behandlar alla lika, oavsett livsåskådning. För oss som enskilda människor finns det däremot inte någon neutral livsåskådning. Som föräldrar och vuxna varken kan eller behöver vi förhålla oss neutralt till våra barn. Kärleken och barnuppfostran kräver mer.  

På samma sätt som barn behöver lära sig andra saker av vuxna, behöver tro förmedlas, fördjupas och mogna. Det sker framför allt i hemmen och i församlingen.

Tron handlar om människosyn och gudsbild, den ger redskap när vi ställs inför svåra val och ger inspiration till ett samhällsengagemang.  

Religion är en mänsklig rättighet 

Religions- och övertygelsefrihet tillhör de mänskliga rättigheterna. Den ger varje människa rätt att ha, byta, eller lämna sin religion eller övertygelse.

Det är en mänsklig rättighet att utöva sin religion eller övertygelse ensam, tillsammans med andra; privat eller offentligt till exempel genom andakt, förkunnelse eller undervisning.  

Religionsfrihet innebär alltså både rätten att ha en tro och rätten att avvisa den. Både de föräldrar som döper sina barn och de som avstår gör ett religiöst val å barnets vägnar. 

Barn har rätt till andlig utveckling 

Barnkonventionen är svensk lag. Artikel 27 talar om varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.  

Att föra en trostradition vidare är att ta ansvar för barnens andliga utveckling, men också för de psykiska, moraliska och sociala dimensionerna.  

Tillgången till det kristna kulturarvet öppnar valv efter valv mot den existentiella rymden.

Det är viktigt med kunskap om religion 

Ett moget ställningstagande för eller emot något underlättas av att veta vad saken handlar om. I fråga om religion kan den som helt saknar kunskap lätt bli ett offer för fanatisk propaganda. Kunskap och förståelse för trostraditioner kan däremot möjliggöra både ett kritiskt och självkritiskt förhållningssätt till fanatism.  

Ett barn som främjas i sin andliga utveckling får verktyg i sitt sökande efter den egna livsmeningen och orienteringen i den skakiga värld vi lever i. 

Döp dina barn – de blir kärleksfullt berörda av Gud

I Svenska kyrkan vill vi uppmuntra föräldrar att låta döpa sina barn. Vi gör det på uppdrag av Jesus, som sa åt oss att döpa. Vi gör det också för att barnen behöver få tillgång till bönens språk och få kännedom om Bibelns berättelser och persongalleri.  

Tillgången till det kristna kulturarvet öppnar valv efter valv mot den existentiella rymden. I dopet blir barnen kärleksfullt berörda av Gud själv och inneslutna i en omsorg som når bortom familj och vänner.