En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Är det rätt att döpa ett barn?

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

Som föräldrar och vuxna varken kan eller behöver vi förhålla oss neutralt till våra barn. Kärleken och barnuppfostran kräver mer av oss. Vi vill barnens bästa och därför gör vi val åt dem.  

Både de föräldrar som döper sina barn och de som avstår gör ett val åt barnet.  

Det är viktigt med kunskap om religion  

När människor tar ställning för eller emot något, underlättar det att ha kunskap. Det gäller också i fråga om religion.  

När barnet växer upp kan församlingen hjälpa barnet att upptäcka vad kristen tro innebär. Det kan ske i barngrupper eller under konfirmationstiden. Vid konfirmationen kan barnet bekräfta sitt dop.  

Självklart kan tro också förmedlas i hemmet. 

Döp dina barn – de blir kärleksfullt berörda av Gud 

Svenska kyrkan uppmuntrar föräldrar att döpa sina barn, eftersom Jesus sa åt oss att döpa. Det är också för att välkomna barnen i kyrkan. Här finns tillgång till bönens språk, gemenskap med andra kristna och kännedom om Bibelns berättelser och människor. 

Tillgången till det kristna kulturarvet öppnar valv efter valv mot den existentiella rymden. I dopet blir barnen kärleksfullt berörda av Gud själv och inneslutna i en omsorg som når bortom familj och vänner.   

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.