Meny

Årsredovisning

I årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå kan du läsa om den kyrkogemensamma verksamhet som bedrivits under det senaste året.

Tro kan rädda liv

”Under det gångna året ställdes vi inför större samhällspolitiska prövningar än på flera decennier. Hot mot demokratin har uppmärksammats och det ställs frågor om hur demokratin kan och måste utvecklas för att stå stark. Det ger anledning att rikta blicken på demokratin i vår kyrka.

Knappast någon organisation i Sverige kan mäta sig med Svenska kyrkan när det gäller att fostra människor i demokratiskt arbete och ansvar. Det pågår ständigt i församlingar och stift, med grunden i dopet. Det sker också på ett respektingivande sätt i Svenska Kyrkans Ungas regi.”

Antje Jackelén
Ärkebiskop

Bild: Magnus Aronson/IKON

Samverkan för en hållbar kyrka

”Det är i glädje jag konstaterar att nära sex miljoner människor har valt att vara medlemmar i Svenska kyrkan 2018. Genom medlemskapet visar människor att de vill stödja Svenska kyrkans omfångsrika och goda arbete. Människor deltar i gudstjänster runt om i landets församlingar, barn döps, ungdomar konfirmeras och kyrkor fylls med människor i glädje vid bröllop och i sorg vid jordelivets slut. Jag vet genom undersökningar att Svenska kyrkans diakonala arbete, kyrkans ansvar för människors sociala situation, är för många en av anledningarna att stå kvar som medlemmar. Utgångspunkten för den diakonala verksamheten är att utifrån kristen tro bidra till ett gott samhälle, präglat av omsorg om medmänniskan och skapelsen.”

Helén Ottosson Lovén
Generalsekreterare

Bild: Magnus Aronson/IKON

Årsredovisningen 2018

Tidigare årsredovisningar