Konfirmander hoppar
Foto: Alex Giacomini/Ikon

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå år 2019 kan du läsa om den kyrkogemensamma verksamhet som bedrivits under det senaste året.

Sändningens riktning är inifrån och ut

Kyrkans liv bestäms av vår sändning, av missionen. Som många kyrkor i Europa våndas vi ofta över hur vi får människor in i våra byggnader, hur vi attraherar, engagerar, får dem att känna sig välkomna. Det har skapat berömvärda ansträngningar för att verkligen vara inkluderande.

Men vi får inte fastna i en utifrån-in-orientering av kyrkan. Det finns en risk att våra sätt att redovisa vårt arbete och föra statistik får oss att tänka enkelriktat: utifrån-in. Räknar vi möten ”ute” på andra arenor lika mycket som dem inne i våra egna lokaler?

Jesus råder sina lärjungar att gå ut och utlämna sig åt andras gästfrihet (Lukas 10:1-12). Att följa honom och hans vandring ända ut i marginalerna. Sändningens riktning är inifrån och ut.

Antje Jackelén
Ärkebiskop

Ärkebiskop Antje Jackelén.
Ärkebiskop Antje Jackelén. Foto: Magnus Aronson/Ikon

I ständig rörelse – för en hållbar kyrka

Det är glädjande att se hur medlemmar väljer att engagera sig i Svenska kyrkans verksamhet genom att bidra ideellt, sjunga i kör, vara förtroendevald och arbeta som anställd. Eller, att som diakon, präst eller biskop ingå i det kyrkliga ämbetet. Alla människor bidrar med kunskap, erfarenhet och mångfald och tillsammans utgör vi den folkkyrka Svenska kyrkan vill vara. Många människor deltar i gudstjänster, barn döps, ungdomar konfirmeras och kyrkorna fylls i glädje vid bröllop och i sorg under begravningar. Under 2019 kan vi konstatera att nära sex miljoner människor vill stödja Svenska kyrkans verksamhet genom att vara medlemmar.

Helén Ottosson Lovén
Generalsekreterare

Generalsekreterare Helén Ottosson Lovén,.
Generalsekreterare Helén Ottosson Lovén. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Årsredovisningen 2019

Tidigare årsredovisningar