Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Årsredovisning

Årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en hållbar kyrka med fokus på året som gått.

I en ring, på träbänkar syns ärkebiskopen och fyra representanter för det samiska folket.

Årsredovisning 2021

Årsredovisningen avser verksamheten på Svenska kyrkans nationella nivå under året 2021och inkluderar en hållbarhetsrapport. Redovisningen ger en inblick i arbetet för ett hållbart samhälle och en långsiktigt hållbar kyrka med fokus på året som gått. Då uppdraget är stort kan enbart en mindre del av allt som kyrkostyrelsen ansvarar för lyftas fram i denna redovisning.

Fakta om Svenska kyrkan

Fakta om kyrkan

Låt statistik, ekonomi och historia berätta mer om Svenska kyrkan.

En kvinnlig diakon pratar med ungdomar utomhus en sommardag.

Vårt arbete

Jesus visade hur han vill att vi lever och hur vi ska vara mot varandra och skapelsen. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.