En fönstermålning av Jesus.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kristi förklarings dag

Att se något i ett förklarat ljus, är ett uttryck som används för att beskriva en plötslig insikt eller ett sammanhang som blir tydligt där det tidigare bara varit osammanhängande bitar.

En Kristusdag

Kristi förklarings dag firas till minne av lärjungarnas besök på Förklaringsberget och Kristi förklaring.

Den infaller 15 veckor efter påskdagen och firas den sjunde söndagen efter trefaldighet. Den liturgiska färgen är vit.

Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.

Matteusevangeliet

Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Jesus förhärligad. 

En välkänd text är den text ur Matteusevangeliet  där Petrus, Jakob och Johannes följde Jesus upp på ett högt berg och fick se Mose och Elia i en syn och höra en röst från himlen:

”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.”

Kristi förklaring 

Kristi förklaring är den i evangelierna omtalade händelsen då Jesu gestalt förvandlades (förklarades) på ett berg, och blev lysande. Han talar med Mose och Elia. Gud kallar honom för son. Mose och Elia är med för att visa på att Jesus fullbordar lagen och uppfyller profetiorna. 

Den stödjer också Jesu identitet som Guds son, och påminner om Jesu dop när samma ord: ”Detta är min älskade son, han är min utvalda” hördes från himlen. Dessa ord omgärdar Jesu uppdrag och visar på Guds plan.

Jesus förvandlas, strålar av ljus, och plötsligt får lärjungarna se Jesus som den han var, och den han är: Gud, som ville vara människa av kärlek till oss.

Kristi förklarings dags bibeltexter

Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter. Läs Kristi förklarings dags bibeltexter här.

Tankar inför Kristi förklarings dag

Tankar inför helgen är korta predikningar, som tolkar söndagens tema och bibeltexter ur ett vardagsperspektiv. Läs alla de tankar som har skrivits inför Kristi förklarings dag på bloggen.