Internationellt filmarbete

Genom det ekumeniska nätverket Interfilm deltar Svenska kyrkan i ett internationellt arbete kring kyrka och film. Det sker genom medverkan i ekumeniska jurys och seminarier runt om i Europa.

Den ekumeniska europeiska organisationen Interfilm är ett nätverk för människor som är intresserade av film, kyrka och teologi. Under snart 50 års tid har man delat ut filmpriser i till exempel Berlin och Cannes. Det första ekumeniska priset gick till Ingmar Bergmans Smultronstället i Berlin 1963.

Idag finns Interfilm närvarande med ekumeniska jurys på ett tjugotal festivaler i Europa och Canada. Förutom ekumeniska priser arrangerar Interfilm återkommande seminarier om film, kyrka och teologi.

Svenska kyrkan är medlem i Interfilm sedan drygt ett decennium.