Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jul

En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

Ett barn är fött

Långt innan Jesus föddes berättade profeterna i Bibelns gamla testamente att han skulle födas. En av profeterna var Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus. I Jesajas bok i Gamla testamentet står det: 

”Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en son är oss given.”

Bild: Kristina Johansson/IKON

Jesu födelse

Maria och Josef var två unga människor från byn Nasaret som låg i Judéen och på den tiden styrdes från Romarriket. Vid var sitt tillfälle mötte de en ängel, som berättade för dem att Maria skulle få ett barn, att barnet var Guds son och att de skulle ge honom namnet Jesus.    

Efter nio månader måste de båda resa från Nasaret till Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i Betlehem, den stad där de skulle betala skatt. 

Många andra reste samtidigt till Betlehem, så natten då de kom fram var det fullt på alla platser där man kunde övernatta. Det fanns inget annat att göra för Maria och Josef än att övernatta i ett stall och där födde Maria sitt barn.

Bild: Kristina Johansson /Ikon

Änglarna berättade för herdarna om Jesus

Samma natt såg några herdar på en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. Herdarna hörde änglar som sjöng om fred på jorden och änglarna sa till herdarna att de inte skulle vara rädda.

”Var inte rädd” är ord som änglar i Bibelns berättelser alltid säger när de visar sig för människor.

Änglarna berättade för herdarna att de kom med den goda nyheten om att en frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder räddare eller befriare.

Herdarna fann Jesus nerbäddad i en krubba

Av änglarna fick herdarna också veta att frälsaren låg i en krubba, alltså i en matskål för husdjur.

Herdarna gick till Betlehem och hittade där det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De förstod att det var sant att en räddare hade fötts och de berättade för Maria och Josef om vad änglarna hade sagt. 

Du kan läsa berättelsen om när Jesus föddes i julevangeliet.

julens traditioner

Bild: Josefin Casteryd /Ikon

Många av traditionerna runt jul har en kristen bakgrund.

Jultomten – en givmild ärkebiskop

Jultomten i Sverige är en blandning av den gamla gårdstomten och ärkebiskop Sankt Nikolaus. Sankt Nikolaus, som levde i slutet av 200-talet, var känd för sin givmildhet.

Granar skyddade mot farligheter

Långt innan det blev vanligt med julgranar inomhus i Sverige ställde många granar vid ytterdörren. Granarna var kvistade och hade bara en granruska kvar i toppen. Granarna var ett tecken på julfrid men de gav också ett skydd mot farliga makter. 

Adventsstjärnan

Adventsstjärnan härstammar från herrnhutismen som är en religiös kristen rörelse från Tyskland. Vid stora firanden, som första advent, satte man upp en lysande stjärna för att fira. Efter ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en del av det årliga julpysslet. Stjärnan spreds med herrnhutismens missionärer och nådde Sverige under 1910-talet.

Adventsljusstaken

Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Ersta diakoni i Stockholm lade grunden till adventsljusstaken så som vi känner till den idag. Där började man i slutet av 1800-talet att tända ljus i en så kallad adventsgran, en gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus tändes varje adventssöndag. Utifrån adventsgranen skapades adventsljusstaken – en stake med sju ljus för varje dag i veckan under advent och en stake med fyra ljus för varje söndag i advent.

Julklappar

Julklappen har sitt ursprung i Matteusevangeliet 2:1-12. Där står det om hur Jesusbarnet mottog gåvor i form av guld, myrra och rökelse från de tre vise männen. 

Julhelgens dagar 

Julafton 24 december

I Sverige börjar vi julfirandet redan på julafton. Det beror på att helgen börjar klockan sex kvällen före helgdagen enligt gammal tideräkning. I många församlingar är det julbön eller samling vid julkrubban för barnen på julafton.

Juldagen 25 december

Natten mellan julafton och juldagen kan du fira midnattsmässa i många kyrkor. Den kallas också för änglarnas mässa, eftersom julevangeliet berättar att änglarna sjöng av glädje när de lämnade bud till herdarna om Jesu födelse. 

Tidigt på juldagens morgon firas julotta. Den kallas också morgonrodnadens mässa eller herdarnas mässa. På förmiddagen på juldagen firar vi också gudstjänst. 

Annandag jul 26 december

Annandag jul handlar bibeltexterna som läses i kyrkan om den heliga Stefanos. Han var den första martyren, alltså den första kristna som dödades för sin tro.