Meny

Jul

En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

De gamla profeterna hade talat om Jesus

Långt innan Jesus föddes berättade profeterna i Bibelns gamla testamente att han skulle födas. En av profeterna var Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus. I Jesajas bok i Gamla testamentet står det: 

”Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en son är oss given.”

Jesus föds i ett enkelt stall

Maria och Josef var två unga människor från byn Nasaret som låg i Judéen och på den tiden styrdes från Romarriket. Vid var sitt tillfälle mötte de en ängel, som berättade för dem att Maria skulle få ett barn, att barnet var Guds son och att de skulle ge honom namnet Jesus.    

Efter nio månader måste de båda resa från Nasaret till Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i Betlehem, den stad där de skulle betala skatt. 

Många andra reste samtidigt till Betlehem, så natten då de kom fram var det fullt på alla platser där man kunde övernatta. Bibeln berättar att det därför inte fanns något annat att göra för Maria och Josef än att övernatta i ett stall, och där födde Maria sitt barn.

Bibeln lyfter därmed fram Jesus enkelhet – det som inte är omgivet av kungars prakt, dyra platser och vackra saker.

Julkrubba
Bild: Jeff Weese/Wikimedia commons

Änglarna berättade för herdarna om Jesus

Samma natt såg några herdar på en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. Herdarna hörde änglar som sjöng om fred på jorden och änglarna sa till herdarna att de inte skulle vara rädda.

”Var inte rädd” är ord som änglar i Bibelns berättelser alltid säger när de visar sig för människor.

Änglarna berättade för herdarna att de kom med den goda nyheten om att en frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder räddare eller befriare.

Herdarna fann Jesus nerbäddad i en krubba

Av änglarna fick herdarna också veta att frälsaren låg i en krubba, alltså i en matskål för husdjur.

Herdarna gick till Betlehem och hittade där det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De förstod att det var sant att en räddare hade fötts och de berättade för Maria och Josef om vad änglarna hade sagt. 

Berättelsen om när Jesus föddes läser du i julevangeliet.

Julhelgens dagar 

Julafton 24 december

I Sverige börjar vi julfirandet redan på julafton. Det beror på att helgen börjar klockan sex kvällen före helgdagen enligt gammal tideräkning. I många församlingar är det julbön eller samling vid julkrubban för barnen på julafton.

Juldagen 25 december

Natten mellan julafton och juldagen kan du fira midnattsmässa i många kyrkor. Den kallas också för änglarnas mässa, eftersom julevangeliet berättar att änglarna sjöng av glädje när de lämnade bud till herdarna om Jesu födelse. 

Tidigt på juldagens morgon firas julotta. Den kallas också morgonrodnadens mässa eller herdarnas mässa. På förmiddagen på juldagen firar vi också gudstjänst. 

Annandag jul 26 december

Annandag jul handlar bibeltexterna som läses i kyrkan om den heliga Stefanos. Han var den första martyren, alltså den första kristna som dödades för sin tro.