Symbolerna för islam, judendom och kristendom bildar tillsammans ordet Coexist på en tröja.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Med andra kyrkor och religioner

Svenska kyrkan träffar och samarbetar ofta med andra kyrkor. Vi för också dialog med människor av annan tro.

Kyrkor som samarbetar – det är ekumenik

Det finns katoliker, ortodoxa, pingstvänner, lutheraner och många fler. Även om kristenheten är uppdelad i olika kyrkor och samfund, så är de egentligen bara olika delar av den enda världsvida kyrkan. När delarna samtalar och samverkar kallas det för ekumenik.

För de allra första kristna, som levde på Nya testamentets tid, fanns det bara en kyrka, och den bestod av alla de människor som samlades i Jesu efterföljd. 

Under historiens gång har kyrkan delats i olika grenar och samfund, men i början av 1900-talet tog en ekumenisk rörelse fart. Den ville dra samman de olika delarna av kyrkan.

Svenska kyrkan vill vara med i ekumeniska sammanhang, för att samverka och samtala med många, också med dem som tänker olika.

I en kyrkogemenskap är samarbetet tätt

När kristna i olika kyrkor och samfund träffas och kanske har gemensamma aktiviteter, då kallas det ekumenik.

Ibland är kyrkor överens om att de är tillräckligt lika för att dela ännu mer. De kan fira nattvard tillsammans och har samma syn på dopet. En del kan även anställa varandras präster. Då heter det att de har ”kyrkogemenskap”.

Vi samtalar med människor från andra religioner

När människor med olika religion möts och för samtal kallas det för religionsdialog, eller religionsmöte, eller att vi samtalar om interreligiösa frågor.

Religionen – oavsett vilken – är en viktig kraft i många människors liv. När människor med olika religion väljer att göra saker tillsammans, kan vi gemensamt påverka situationer i Sverige och i världen. Vi kan till exempel gemensamt kämpa mot krig och orättvisor, eller förklara varför vi ska ta ansvar för naturen och skapelsen.

När Svenska kyrkan samarbetar med människor av annan tro, innebär det inte att vi förminskar det som är unikt med vår egen kristna tro.

Vi har ekumenik och religionsdialog i Sverige och världen

Svenska kyrkan samtalar och samarbetar med andra kyrkor och med företrädare för andra religioner både i Sverige och utomlands. 

Interreligiösa frågor är en del av kyrkans ekumeniska uppdrag

 "Utifrån kyrkans tro på Gud som skapande, upprättande och livgivande i hela världen, är den vidare ekumeniska kallelsen att verka för kyrkans enhet, mänsklighetens gemenskap och världens helande, samt att söka Guds tilltal i mötet med varje människa oavsett religiös tradition."

Källa: Kyrkoordningen (14 kap)

Vill du samarbeta?

Om du tillhör ett samfund som vill samarbeta med Svenska kyrkan på din ort, kan du kontakta närmaste församling.

Planetens förstörelse, Andens kraft, Ljusets hopp

Skapelsetid 

Från första september till fjärde oktober firar kyrkor och samfund över hela världen Skapelsetid, Season of Creation. Skapelsen och vårt ansvar får fokus i gudstjänster och andakter. Välkommen att delta i våra kyrkor eller digitalt. 

Svenska kyrkans plattform för ekumenik och interreligiös samverkan

Den 16 december 2020 antog kyrkostyrelsen Svenska kyrkans plattform för ekumenik och interreligiös samverkan.

Rapporter om Svenska kyrkans roll i religionsmöten

Att vara kyrka i dagens Sverige är att leva och verka i ett mångreligiöst samhälle. Svenska kyrkan har tagit fram två rapporter om arbetet med möten mellan religionerna. Peter Lööv Roos är författare till ”Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang”.

Detalj av ett färggrant kyrkfönster.

Ekumenik, kyrkogemenskap och samarbete med andra kyrkor och religioner

Här beskriver vi organisationer som Svenska kyrkan är med i, de kyrkogemenskaper vi är en del av och de kyrkor vi samtalar med.

Det ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz en solig dag.

Stipendier för studier i ekumenik och religionsdialog

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ekumenik eller religionsdialog? Svenska kyrkan erbjuder flera internationella stipendier.