Ritad bild av en kyrka och två kåtor som det kommer rök ur.
Foto: »Vinden«, broderi, © Britta Marakatt-Labba / Bildupphovsrätt 2017, foto: Hans-Olof Utsi

Vitboken i populärvetenskaplig version

Boken Samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt försoningsarbete sammanfattar resultaten i den vetenskapliga antologin och erbjuder redskap för framtida samtal.

Vitboken i populärvetenskaplig version

Vitbokens resultat har även publicerats i en populärvetenskaplig version som sammanfattar resultaten i den vetenskapliga antologin.

Boken erbjuder redskap för framtida samtal. Tre kapitel innehåller olika perspektiv på försoning.

Du kan ladda ned boken i sin helhet eller välja enskilda kapitel med olika teman.