Tre böcker om Svenska kyrkan och samerna står uppställda på ett bord.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vitboken i populärvetenskaplig version

Boken Samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt försoningsarbete sammanfattar resultaten i den vetenskapliga antologin och erbjuder redskap för framtida samtal.

Vitboken i populärvetenskaplig version

Vitbokens resultat har även publicerats i en populärvetenskaplig version som sammanfattar resultaten i den vetenskapliga antologin.

Boken erbjuder redskap för framtida samtal. Tre kapitel innehåller olika perspektiv på försoning.

Du kan ladda ned boken i sin helhet eller välja enskilda kapitel med olika teman.

Ladda hem den populärvetenskapliga versionen

Ladda hem enskilda kapitel

Förlag

Samerna och Svenska kyrkan: underlag för kyrkligt försoningsarbete - Gidlunds förlag 2016.