Några äldre kvinnor sitter runt ett bord och stickar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Omsorg om äldre

Svenska kyrkan vill bidra till att äldre människor har en meningsfull vardag.

Svenska kyrkans församlingar arbetar för att aktivt bryta ensamheten hos äldre genom att skapa platser där äldre kan träffas. Kyrkan ger också stöd i svåra situationer. 

Det här gör Svenska kyrkan för äldre

I församlingarnas äldrearbete ingår många olika typer av aktiviteter. Ofta handlar det om så kallade öppna kyrkor där man träffas i kyrkan för att umgås och delta i någon aktivitet. Det kan vara allt från syjuntor och språkkurser till seniorkörer och dans. Men självklart finns också tillfällen där man bara kan träffas och tar en kopp kaffe eller äter en gemensam sopplunch.

Vissa församlingar samordnar också aktiviteter på äldreboenden och i servicehus.

Två glada äldre kvinnor sitter bredvid varandra och syr.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Hembesök är också vanliga. Då kan en diakon eller präst åka hem till den som är äldre eller ensam för en pratstund och för att se vilka behov som finns hos just den personen. Många gånger sker det första besöket i samband med en anhörigs bortgång, men många församlingar har också födelsedagsuppvaktningar hos äldre personer. 

Delta i församlingens aktiviteter

Om du själv, eller någon i din närhet, vill ta del av församlingens aktiviteter eller prata med någon är du alltid mer än välkommen att kontakta din församling. 

Hitta aktiviteter för dig

I kalendern kan du se vilka aktiviteter som är på gång i Svenska kyrkan.

Sök efter aktivitet

Kontakta din församling

Skriv in din adress för att se vilken församling du tillhör och se hur du kontaktar dem.

Hitta församling

Oavsett var och hur mötet sker ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp till människor, gamla som unga. Det är en konsekvens av vår tro på Guds villkorslösa kärlek till människan och på att det är vår uppgift att sprida denna kärlek vidare till varandra.

Bli volontär och bidra till en meningsfull vardag för äldre

Församlingarna inom Svenska kyrkan anordnar många aktiviteter för äldre. Hjälp oss att laga soppan till sopplunchen, följ med på ett födelsedagsfirande eller bli en del av en besöksgrupp som åker och hälsar på. På Volontärbyråns webbplats kan du söka efter aktuella volontärsuppdrag.