Äldre kvinna sitter vid ett bod och vänder sig leende mot en man som går förbi och klappar henne på axeln.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Omsorg om äldre

Svenska kyrkans församlingar arbetar för att ge äldre människor möjlighet till social samvaro i vardagen och stöd i svåra situationer. Genom att samordna aktiviteter och främja samhörighet vill vi ge äldre människor en meningsfull vardag.

Svenska kyrkans församlingar arbetar för att aktivt bryta ensamheten hos äldre genom att skapa platser där äldre kan träffas och samordna aktiviteter som fyller vardagen med mening.

Det här gör Svenska kyrkan för äldre

I församlingarnas äldrearbete ingår många olika typer av aktiviteter. Ofta handlar det om så kallade öppna kyrkor där man träffas i kyrkan för att umgås och delta i någon aktivitet. Det kan vara allt från syjuntor och språkkurser till seniorkörer och dans. Men självklart finns också tillfällen där man bara kan träffas och tar en kopp kaffe eller äta en gemensam sopplunch. Vissa församlingar samordnar också aktiviteter på äldreboenden och servicehus.

Äldre kvinnor stickar och fikar tillsammans
Foto: Alex & Martin/IKON

Hembesök är också vanliga. Då kan en diakon eller präst åka hem till den som är äldre eller ensam för en pratstund och för att se vilka behov som finns hos just den personen. Många gånger sker det första besöket i samband med en anhörigs bortgång men många församlingar har också födelsedagsuppvaktningar hos äldre personer. 

Delta i församlingens aktiviteter

Om du själv, eller någon i din närhet, skulle vilja ta del av församlingens aktiviteter eller prata med någon är du alltid mer än välkommen att kontakta din församling. 

Kontakta din församling

Skriv in din adress för att se vilken församling du tillhör och se hur du kontaktar dem.

Hitta församling

Oavsett var och hur mötet sker ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp till människor, gamla som unga. Det är en konsekvens av vår tro på Guds villkorslösa kärlek till människan och på att det är vår uppgift att sprida denna kärlek vidare till varandra.