Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om webbplatsen

Webbplatsen svenskakyrkan.se består både av gemensamma sidor för hela Svenska kyrkan och av lokala sidor för stift, pastorat och församlingar.

Har du synpunkter på webben?

Stift, pastorat och församlingar publicerar själva innehåll på sina respektive sidor. Kontakta dem om du har synpunkter eller frågor som rör deras sidor. Rätt kontaktuppgifter hittar du i sidfoten på aktuell sida.

För de sidor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan, kontakta redaktionen@svenskakyrkan.se

Be, fråga eller samtala

Till svenskakyrkan.se hör också

Fler tjänster på svenskakyrkan.se

stim

Svenska kyrkan har avtal med Stim.