Två exemplar av boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna står uppställda i en kyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vitboken

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.

Vitboken - vetenskaplig antologi

Svenska kyrkan och samerna – en vetenskaplig antologi är ett resultat av projektet  ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”.  Projektet var ett samarbete mellan Umeå universitet, Svenska kyrkan och det samiska samhället. Vitboken gavs ut i april 2016. En längre beskrivning av bakgrunden till projektet finns i antologins första kapitel.

Artiklarna i vitboken behandlar olika aspekter av relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna genom historien.

Antologi och populärversion

Vitboken finns som vetenskaplig antologi, populärversion och som en utgåva på engelska. Du hittar dem på den här sidan, kan ladda ned dem eller göra en beställning i Svenska kyrkans webbshop:

Vitboken - vetenskaplig antologi i två band, 315 kr

Vitboken - en populärvetenskaplig version, gratis

Två exemplar av boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna står uppställda i en kyrka.

Vitboken – vetenskaplig antologi

Antologin består av två band med 35 artiklar av olika skribenter. Sammanlagt omfattar antologin 1200 sidor på svenska och samiska språk.

Tre böcker om Svenska kyrkan och samerna står uppställda på ett bord.

Vitboken i populärvetenskaplig version

Samerna och Svenska kyrkan populärvetenskaplig publikation. Underlag för kyrkligt försoningsarbete. Boken sammanfattar resultaten i vitboksprojektet och erbjuder redskap för framtida samtal.

The Church of Sweden and the Sami – a White Paper Project

Here you can find two presentations of the White Paper Project in English. You can also access an extended and updated English version of the final report from the project, i.e. the popular science book of 2017.