Interiör från en cell. En intern i gråaa kläder ses bakifrån.
Foto: Mikael Stjernberg

Andlig vård i kriminalvården

Den som är intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med kan få kontakt med fängelsepräst, fängelsepastor eller fängelsediakon.

Vid de flesta svenska häkten och anstalter finns präster och diakoner från Svenska kyrkan tillgängliga, samt även pastorer från frikyrkorna. Ibland finns även möjlighet att träffa en katolsk präst eller en präst från någon av de ortodoxa kyrkorna. Det finns också möjlighet att få kontakt med en imam från en muslimsk församling.

Enskild själavård och gudstjänster

För dem som arbetar med andlig vård inom kriminalvården är den främsta uppgiften att finnas där för enskild själavård och att anordna gudstjänster. Som samtalspartner lyssnar personen och möter intagna och anställda i de frågor de behöver få samtala om.

De ordnar samtalsgrupper, medverkar i behandlingsprogram och finns med som stöd på andra sätt på landets häkten och anstalter.

Sveriges kristna råd, SKR, samordnar andlig vård i kriminalvården.

Sveriges kristna råds webbplats.