Några barn leker långt borta på en gata i en by i Colombia
Foto: Thomas Ekelund/Ikon

Lediga tjänster hos internationella partners

Här listar vi lediga tjänster inom ACT-alliansen, Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd som Svenska kyrkan är en del av.

Lutherska världsförbundet (Lutheran World Federation), Kyrkornas världsråd (World Council of Churches) och ACT-alliansen (ACT Alliance) har sina huvudkontor i Genève i Schweiz. Tjänster hos dem är antingen stationerade i Genève eller på något lokalkontor runt om i världen. 

Lediga tjänster hos Lutherska världsförbundet (på engelska)

Lediga tjänster hos Kyrkornas världsråd (på engelska)

Lediga tjänster hos ACT-alliansen (på engelska)

Intresserad av att arbeta med internationella frågor i Sverige? 
Lediga tjänster om det internationella arbetet på kyrkokansliet i Uppsala.