Foto: Alex & Martin /Ikon

Fakta om kyrkan

Låt statistik, ekonomi och historia berätta mer om Svenska kyrkan.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Solen lyser igenom ett färggrant kyrkfönster.

Svenska kyrkans historia

Efter Jesus död och uppståndelse spreds kristendomen över världen, först av Jesu apostlar – därefter av munkar, sjöfarare och handelsmän. Efter cirka 1000 år blev Sverige ett kristet land. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans historia.

Några sedlar och mynt på en svart duk.

Ekonomi

Svenska kyrkan har stora tillgångar som utgör grund för verksamhet och förvaltning. Alla våra tillgångar ska förvaltas ansvarsfullt och hållbart för både människor och natur.

En tjej sjunger solo framför en ungdomskör.

Svenska kyrkan i siffror

Svenska kyrkan har 5,5 miljoner medlemmar. Här finns statistik för kyrkans medlemsutveckling och för kyrkans verksamhet.

Mer än många tror – en broschyr om Svenska kyrkan med fokus på samhällsnyttan

Bilder av en uppslagen broschyr.

Mer än många tror är en broschyr som berättar om vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället, med fokus på samverkan och samhällsnytta. Målgrupp är du som är beslutsfattare, företräder myndigheter eller en organisation i civilsamhället.

Mer än många tror (pdf 2,6 mB)