Ett barn i strumplästen går med palmblad i händerna.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Palmsöndagen inleder stilla veckan

Palmsöndagen är en glädjens dag då vi firar att Jesus tågade in i Jerusalem under människornas hyllningar.

Nu börjar stilla veckan

Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. Veckan inleds med palmsöndagen. Nu närmar vi oss påsken. 

Texterna som vi läser på palmsöndagen berättar om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken tillsammans med sina lärjungar. Han togs emot som en kung av folket. De jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna. 

Palmsöndagen är en glädjens dag. Samtidigt visste Jesus vilket lidande som låg framför honom. Under denna dag kan vi därför tänka på svåra uppgifter som vi ibland måste genomföra.

Varför red Jesus in i Jerusalem på en åsna?

Två åsnor i ett stall.
Foto: Mathias Cederholm /Ikon

När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem skickade Jesus iväg två av sina lärjungar med orden: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.”

Läs Matteus 21:1-3 på bibeln.se

Jesus gjorde detta för att uppfylla en profetia från Gamla testamentet, som löd: ”Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.”

Läs Sakarja 9:9 på bibeln.se

Lärjungarna hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och Jesus satte sig upp och red in i ett jublande Jerusalem. 

Stilla veckan