Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Palmsöndagen

Palmsöndagen är en glädjens dag där vi firar Jesus intåg i Jerusalem under människornas hyllningar. Samtidigt visste Jesus vilket lidande som låg framför honom. Under denna dag kan vi därför tänka på svåra uppgifter som vi ibland måste genomföra.

Början på stilla veckan

Hosianna, Davids Son! Välsignad är han som kommer I Herrens namn. Hosianna i höjden

Matteus 21:9

Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. På palmsöndagen berättar vi om den när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna. Palmsöndagen är en glädjens dag, samtidigt  visste Jesus vilket lidande som låg framför honom. Under denna dag kan vi därför tänka på svåra uppgifter som vi ibland måste genomföra.

Varför red Jesus in i Jerusalem på en åsna?

Bild: Mathias Cederholm /Ikon

När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem skickade Jesus iväg två av sina lärjungar med orden: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” I bibeln (Matteus 21:1) kan vi läsa att Jesus gjorde detta för att uppfylla profetian (Sakarja 9:9) som löd: ”Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.” Lärjungarna hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och Jesus satte sig upp och red in till ett jublande Jerusalem. 

Läs mer: Därför valde kungen en åsna –Dagen.se