Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet.

Samiska rådet i Svenska kyrkan har som uppdrag att främja den samiska kulturens egenart och dess uttryck i kyrkolivet och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst- och andaktsliv. Rådet ska med beaktande av samernas ställning som urfolk, bevaka frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrka och samhälle, främst sådana som berör samernas likaberättigande inom Svenska kyrkan och även i ett internationellt och ekumeniskt perspektiv.

Som en del i detta arbete beslutar rådet om tilldelning av ett pris för att främja samisk kultur efter nominering av kandidater till Samiska rådet.

Samiska rådet vill med priset uppmärksamma och belöna särskilda insatser som gjorts för att främja samiska intressen i kyrka och samhälle, tros- och livsfrågor eller främjande och synliggörande av samisk kultur och samisk identitet.

Hur och när kan jag nominera

Nomineringstiden är mellan 15 april och 15 maj 2022. Vill du vara med och nominera personer, grupper, organisationer eller föreningar som utfört en betydelsefull insats som främjar samisk kultur så skickar du ditt förslag samt en motivering till nomineringen till funktionsbrevlådan kyrkokansliet.samer@svenskakyrkan.se.

Vem kan nomineras

Kulturpriset delas ut efter nominering till personer, grupper, organisationer eller föreningar som utfört en betydelsefull insats som främjar samisk kultur.

Kriterier

Till priset kan nomineras den/de som har främjat eller synliggjort något av följande:

  • Samiska intressen i kyrka och samhälle
  • Tros- och livsfrågor
  • Samisk kultur
  • Samisk identitet

Prisets storlek

Kulturpriset som är på 50 000 kronor delas ut vid Kyrkomötets andra session i Uppsala i november. Nomineringstiden är mellan 1 februari och 15 maj och Samiska rådet i Svenska kyrkan utser årets kulturpristagare i slutet av maj.

Insatser kan uppmärksammas och belönas inom följande områden

  • Konstnärliga uttrycksformer såsom film, dans, musik, litteratur, bildkonst, konsthantverk eller andra likvärdiga områden
  • Rättvisefrågor
  • Språkrevitalisering
  • Barn- och ungdomsfrågor
  • Pedagogisk verksamhet

Samiska rådets kulturpris 2022

Porträtt av konstnär Katarina Pirak Sikku i samiska kläder

Samiska rådets kulturpris 2022

Samiska rådet i Svenska kyrkan tilldelar 2022 års kulturpris till konstnären Katarina Pirak Sikku för hennes långvariga konstnärliga arbete att synliggöra samisk kultur och samisk identitet i både kyrka och samhälle. Hon har också påvisat hur Rasbiologiska institutets arbete drabbade samerna.

Tidigare mottagare av Samiska rådet i Svenska kyrkans kulturpris

1997              Lars Levi Sunna

1998              Johan Märak

1999              Ellen Syvia Blind

2000              Sáminuorra

2001              Else-Maj Blind

2002              Gösta Bergkvist

2003              Eva Rehnfeldt

2004              Lars Wikström

2005              Margareta Stenberg och Anna Dynesius (vardera 5000:-)

2006              Elli-Karin Pavval

2007              Laila Fjällgren och Jon-Paul Persson

                        (vardera 5000:-)

2008              Bo Lundmark

2009              Solveig Labba

2010              Valborgs Mangs Märak

2011              Inger Mattsson och Aina Jonsson

                        (vardera 5000:-)

2012              Johan Kitti

2013              Kören Sámi Jienat

2014              Ungdomskören Vaajmoe

2015              Maj Lis Skaltje

2016              Lars-Anders Baer

2017              Amanda Kernell

2018              Anna Stina Svakko och Birgitta Ricklund

2019              Randi Marainen och Thomas Marainen

2020              Henrik Barruk

2021              David Larsson