Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett kulturpris till någon eller några som bidragit till att utveckla och synliggöra samiskt kyrkoliv inom Svenska kyrkan samt att deras arbete bidrar till att bygga relationer mellan Svenska kyrkan och samerna.

Samiska rådets kulturpris

Samiska rådets kulturpris delas ut sedan 1997. Priset ska gå till insatser som gjorts för att främja samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet. Prissumman är på 50 000 kronor. 

Tidigare mottagare av Samiska rådet i Svenska kyrkans kulturpris

1997              Lars Levi Sunna

1998              Johan Märak

1999              Ellen Syvia Blind

2000              Sáminuorra

2001              Else-Maj Blind

2002              Gösta Bergkvist

2003              Eva Rehnfeldt

2004              Lars Wikström

2005              Margareta Stenberg och Anna Dynesius (vardera 5000:-)

2006              Elli-Karin Pavval

2007              Laila Fjällgren och Jon-Paul Persson

                        (vardera 5000:-)

2008              Bo Lundmark

2009              Solveig Labba

2010              Valborgs Mangs Märak

2011              Inger Mattsson och Aina Jonsson

                        (vardera 5000:-)

2012              Johan Kitti

2013              Kören Sámi Jienat

2014              Ungdomskören Vaajmoe

2015              Maj Lis Skaltje

2016              Lars-Anders Baer

2017              Amanda Kernell

2018              Anna Stina Svakko och Birgitta Ricklund

2019              Randi Marainen och Thomas Marainen