Tända ljus i ljusbärare
Foto: Gustaf Hellsing

Bön

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen.

Böner för olika tillfällen finns längre ner på sidan

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus? Kanske du samtidigt formulerar din oro eller glädje över något i livet. Just det skulle kunna vara en bön till Gud. Du kan be med ord eller tankar, eller genom att tända ett ljus. En tung suck eller ett tacksamt glädjehopp kan också vara en bön.

Gud lyssnar på din bön

Det står i Bibeln att Gud hör vår bön och lyssnar till oss. Men om vi ber om något är det inte säkert att Gud svarar på bönen så som vi förväntar oss. Ibland ser vi inte svar förrän långt efteråt. Vi får inte alltid det vi ber om, men när vi ber vet vi att vi alltid har öppnat oss för att förstå Guds vilja.

Du kan be med orden tack, hjälp och förlåt

Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi har sagt eller gjort mot en annan människa.

Be tillsammans med andra

I Bibeln lovar Jesus att lyssna när flera av oss ber tillsammans: 

”Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matteusevangeliet 18:19–20)

Om du vill be tillsammans med barn kan var och en tända ett ljus och högt nämna namnet på en person som behöver stöd och kraft, något man är tacksam för, eller något som har gått fel.

Någon annan kan be för dig

När livet är jobbigt kan din bön ge hjälp och kraft från Gud. Men ibland underlättar det om någon annan formulerar bönen. Du kan du kontakta din församling och be att få träffa en präst eller diakon som kan lyssna på dina bekymmer och be för dig. 

Många människor ber regelbundet

Att be regelbundet är en hjälp för många människor i deras vardag. En morgonbön för dagen som väntar. Eller en aftonbön som summerar dagen och önskar vila inför natten som kommer.

Du kan delta i en bönegrupp

I en del församlingar finns bönegrupper. Deltagarna träffas regelbundet och samtalar och ber om det som känns viktigt. Det kan kännas fint att dela hjärtats samtal med Gud också med sina medmänniskor och bära fram sina bekymmer och glädjeämnen i ljuset. Kontakta din församling för att höra om det finns en böngrupp att delta i .

Böner för olika tillfällen

 1. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Amen.
  (
  4 Mosebok 6:24)
 2. Herren välsigne oss och bevare oss.
  Herren låte sitt ansikte lysa över
  oss och vare oss nådig.
  Herren vände sitt ansikte till oss
  och give oss frid. 
  I Faderns och Sonens
  och den helige Andes namn. Amen.
  (Ur Den svenska kyrkohandboken 1986)
 3. Gud välsigne dig och bevare dig för allt ont
  Och före dig till det eviga livet. Amen.
 4. Nåd från vår herre Jesus Kristus,
  kärlek från Gud
  och gemenskap från
  den heliga Anden
  åt er alla. Amen.
  (
  2 Korintierbrevet 13:13)
 5. Guds frid, som är mera värd
  än allt vi tänker,
  ge era hjärtan och era tankar skydd
  i Kristus Jesus.
  Amen. 
  (Efter
  Filipperbrevet 4:7) 

Visa mig, Herre, din väg
och gör mig villig
att vandra den. Amen.
(Den heliga Birgitta, 1303–1373)

Oro 

Du ser till mitt inre, Gud, och du vet hur orolig jag är.
Jag ber … 
Hjälp mig att hitta frid och fokus, så att allt inte gör ont längre.
Ge mig lugn. Amen.  

Ångest 

Jesus, ångesten river i mig.
I Bibelns skildring av skärtorsdagen läste jag
att du också har haft ångest.

Hjälp mig. Amen.  

Krig

Gud, kriget kryper allt närmare,
och rädslan har flyttat in i hjärtat.  
Jag ber för alla som far illa av kriget.
Jag ber för alla oss som oroar oss.  
Gud, ta bort alla krig. Amen.  

Ekonomi

Käre Jesus, jag har så ont om pengar.  
Hjälp mig. Det vore fint att få en miljon,
men mest om allt ber jag om
att bara klara av ekonomin. Amen. 

Tröst

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont,
ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.
(Herren är min herde, Psaltaren 23 i Bibeln)

Sjukdom 

Käre Jesus, du som botade sjuka,
kan du bota sjukdomen som jag oroar mig för? 
Hjälp … att bli friskare, starkare
och orka med det som måste ske. Amen.  

Sorg 

Gud, jag sörjer. Det gör ont inom mig.
Sorgen håller mig vaken på natten.
Jag ser nästan inget ljus, längre.
Hjälp mig att hitta en väg genom sorgen. Amen. 

Ensamhet 

Min Gud, jag är så ensam.
Hjälp mig att hitta till vänner.
Visa mig att jag inte är helt ensam. Amen.  

Relationer  

Gode Gud, jag ber för ...  
Jag ber för dem jag bryr mig om
och dem jag bär i mitt hjärta.  
Hjälp mig alla i alla mina relationer. Amen.  

 1. Gud, en ny dag väntar.
  Hjälp mig att ta goda beslut idag
  och att göra din vilja. Amen.
 2. Käre Jesus, hjälp mig med denna dag.
  Jag vet ännu inte vad som väntar,
  men jag vet att du går med. Amen.

 1. Det går en ängel kring vårt hus.
  Han bär på två förgyllda ljus.
  Han har en bok uti sin hand.
  Så somnar vi i Jesu namn. Amen.
  (Efter den heliga Birgitta, 1303–1373)
 2. Gud som haver barnen kär,
  se till mig som liten är.
  Vart jag mig i världen vänder,
  står min lycka i Guds händer.
  Lyckan kommer, lyckan går.
  Du förbliver, Fader vår.
  (Gammal svensk bön för barn)
 3. När hela jorden sover
  Guds öga vakar än.
  I nattens tusen stjärnor
  vi känner det igen.

  När hela jorden sover
  och mörker faller på,
  hur härligt att få tänka:
  Min Gud ser mig ändå!
  (Lina Sandell, 1832–1903)

 1. Gud, tack för allt gott som jag får vara med om. Idag är jag lycklig. Tack. Amen.
 2. Gud, jag tackar dig för att jag har det så bra. Kläder, hem, mat och vatten. Hjälp mig att dela med mig av det jag har. Amen.
 3. Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.
  Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber.
  I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig.
  Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud.
  Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning.
  (Psaltaren 86:5-11 i Bibeln)

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

Någons knäppta händer vilar på ett bord.

Vår Fader

Jesus lärde oss att be den bön som kallas Vår Fader. Många kallar den också för Herrens bön eller Fader vår. Det är en bön som vi kan instämma i tillsammans med alla kristna i hela världen.

Bönepodden

Slappna av och ta en paus från stressen runt omkring dig. Bönepodden är en podcast som publicerar en ny andakt varje fredag.

Röster om Herrens bön – bönen Jesus lärde oss

Församlingspedagogen Anna och prästen Anne berättar om vad Herrens bön betyder för dem. Filmerna är två och tre minuter långa.