Närbild på en kräkla.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. De tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.

Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.

Skuggan av ett kors i reflekterat ljus.

Uttalanden av biskopsmötet

Biskoparna gör ibland gemensamma uttalanden. Det kan bero på särskilda händelser i världen, samhället eller kyrkan. Ett uttalande kan också handla om ett angeläget ämne.

Biskoparna delar ansvaret att representera Svenska kyrkan

Biskopsmötet nominerar eller utser ledamöter till olika kyrkliga organ, styrelser och utredningar. Ärkebiskopen inbjuds ofta att delta eller sända en representant till biskopsvigningar i andra kyrkor eller kyrkliga högtider av annat slag. Biskoparna delar på ansvaret att vara Svenska kyrkans representant i den typen av sammanhang.

Ärkebiskopen får ibland frågan om att svara på remisser med anledning av utredningar om kyrkliga frågor, men också om sociala och etiska frågor. När ärkebiskopen skriver sina svar sker det i allmänhet efter samråd i biskopsmötet.

Stiftens biskopar 

Ordförande och sammankallande i biskopsmötet är ärkebiskopen. Förutom ärkebiskop Martin Modéus finns det inom Svenska kyrkan 13 biskopar, en i varje stift. Läs mer om biskoparnas uppgifter.

Läs mer om de olika biskoparna på stiftens webbplatser:

Kontakta biskopsmötet

Biskopsmötet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
E-post till biskopsmötet

 

På kyrkokansliet i Uppsala kan i första hand följande personer svara på frågor som rör biskopsmötets arbete:

Biskopsmötets sekreterare Anna Cöster

Pressekreterare Mikael Stjernberg

Samtliga nås via kyrkokansliets växel 018-16 95 00.

Biskopsmötet sammanträder

2022

19-20 januari

15 februari 

3 mars

5 april

10-11 maj (dag 2 gemensam med kyrkostyrelsen)

23-24 augusti

27 september 

4-7 oktober (i samband med kyrkomötet)

18 oktober

21-23 november (i samband med kyrkomötet)

14 december 

2023

18-19 januari

14 februari

9 mars

9-10 maj (dag 2 med kyrkostyrelsen)

22-23 augusti

19 september

3-6 oktober (i samband med kyrkomötet)

20-22 november (i samband med kyrkomötet)

14 december

 

Biskopsmötets protokoll

Biskopsmötets sammanträden protokollförs. I protokollen kan du läsa vilka frågor som behandlats av biskoparna och ta del av biskopsmötets arbete. Här finns protokollen från 2013 och framåt. 

Ärkebiskop står bredvid en stiftsbiskop med mitra och stav.

Vad gör en biskop?

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.

Biskopar under biskopsmöte.

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.