Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 96 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande några gånger per termin. De träffas för att dela erfarenheter, frågor och förväntningar som hör samman med uppdraget att vara biskop.


Biskopsmötet har två specifika ansvarsområden:

  • Det ska yttra sig inför att kyrkostyrelsen ska ta beslut i viktiga teologiska och ekumeniska frågor
  • Det är ett tillfälle för biskoparna att dela erfarenheter och ge varandra stöd i frågor om kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar

Biskopsbrev

I biskopsmötets arbete ingår att ta fram gemensamma biskopsbrev.

Ett biskopsbrev är en text som lyfter ämnen som är viktiga och ofta aktuella för Svenska kyrkan. Det kan handla om teologiska eller praktiska församlingsfrågor, men också diskutera större samhällsfrågor.

Biskopsbreven pekar ut en riktning för kyrkan och fungerar som stöd och inspiration till präster och församlingar. De kan samtidigt också vara riktade till allmänheten.

Biskopsbreven har genom åren behandlat olika frågor, som klimatet, diakoni och tystnadsplikten. Du kan läsa dem lite längre ned på sidan.

Representation och andra uppdrag

Biskopsmötet nominerar eller utser ledamöter till olika kyrkliga organ, styrelser och utredningar. Ärkebiskopen inbjuds ofta att delta eller sända en representant till biskopsvigningar i andra kyrkor eller kyrkliga högtider av annat slag. Biskoparna delar på ansvaret att vara Svenska kyrkans representant i den typen av sammanhang.

Ärkebiskopen får ibland frågan om att svara på remisser med anledning av utredningar om kyrkliga frågor, liksom sociala och etiska frågor. När hon skriver sina svar sker det i allmänhet efter samråd i biskopsmötet.

Biskoparna

Ordförande och sammankallande i biskopsmötet är ärkebiskopen. Förutom ärkebiskop Antje Jackelén finns det inom Svenska kyrkan 13 biskopar, en i varje stift.   

Kontakta biskopsmötet

Biskopsmötets sekretariat finns på ärkebiskopens kansli. Sekreterare i biskopsmötet är Lena Bohman och Joel Ingmarsson.  

Biskopsbrev

Här hittar du biskopsbreven från 1990 och framåt. Vissa är utgivna på andra språk. 

Biskopsbrev från 2000- 2015 (pdf)

Biskopsbrev från 1990-2001 (länkar)

Biskopsmötets protokoll

Biskopsmötets sammanträden protokollförs. I protokollen kan du läsa vilka frågor som behandlats av biskoparna och ta del av biskopsmötets arbete. Här finns protokollen från 2013 och framåt. 

Biskopsmötets protokoll