Närbild på en kräkla.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. De tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.

En gruppbild på alla biskopar i Uppsala domkyrka.
Alla samlade biskopar i Uppsala domkyrka. Bakre raden: Johan Dalman, Strängnäs stift, Mikael Mogren, Västerås stift, Karin Johannesson, Uppsala stift, Andreas Holmberg, Stockholms stift. Mellersta raden: Eva Nordung-Byström, Härnösands stift, Susanne Rappman, Göteborgs stift, Sören Dalevi, Karlstads stift, Fredrik Modéus, Växjö stift, Åsa Nyström, Luleå stift. Främre raden: Åke Bonnier, Skara stift, Erik Eckerdal, Visby stift, ärkebiskop Martin Modéus, Marika Markovits, Linköpings stift och Johan Tyrberg, Lunds stift. Foto: Magnus Aronson /Ikon
Några av biskopsbreven utplacerade på ett bord.

Biskopsbrev

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen.

En oskarp bild av ett kors i motljus.

Uttalanden av biskopsmötet

Biskoparna gör ibland gemensamma uttalanden. Det kan bero på särskilda händelser i världen, samhället eller kyrkan. Ett uttalande kan också handla om ett angeläget ämne.

Biskoparna delar ansvaret att representera Svenska kyrkan

Biskopsmötet nominerar eller utser ledamöter till olika kyrkliga organ, styrelser och utredningar. Ärkebiskopen inbjuds ofta att delta eller sända en representant till biskopsvigningar i andra kyrkor eller kyrkliga högtider av annat slag. Biskoparna delar på ansvaret att vara Svenska kyrkans representant i den typen av sammanhang.

Ärkebiskopen får ibland frågan om att svara på remisser med anledning av utredningar om kyrkliga frågor, men också om sociala och etiska frågor. När ärkebiskopen skriver sina svar sker det i allmänhet efter samråd i biskopsmötet.

Stiftens biskopar 

Ordförande och sammankallande i biskopsmötet är ärkebiskopen. Förutom ärkebiskop Martin Modéus finns det inom Svenska kyrkan 13 biskopar, en i varje stift. Läs mer om biskoparnas uppgifter.

Läs mer om de olika biskoparna på stiftens webbplatser:

Kontakta biskopsmötet

Biskopsmötet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
biskopsmotet@svenskakyrkan.se

På kyrkokansliet i Uppsala svarar i första hand följande personer på frågor som rör biskopsmötets arbete:

De nås via kyrkokansliets växel 018-16 95 00.

Biskopsmötets sammanträden

2024

 • 23–24 januari
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 14–15 maj (dag 2 med kyrkostyrelsen)
 • 27–28 augusti
 • 1–4 oktober (i samband med kyrkomötet)
 • 22 oktober
 • 14 november
 • 18–20 november (i samband med kyrkomötet)
 • 10 december

2025

 • 22–23 januari
 • 11 februari
 • 4 mars
 • 2 april
 • 13-14 maj (dag 2 med kyrkostyrelsen)
 • 26–27 augusti
 • 23 september
 • 30 september–3 oktober (i samband med kyrkomötet)
 • 21 oktober
 • 13 november
 • 17–19 november (i samband med kyrkomötet)
 • 16 december

Biskopsmötets protokoll

Biskopsmötets sammanträden protokollförs. I protokollen kan du läsa vilka frågor som behandlats av biskoparna och ta del av biskopsmötets arbete. Här finns protokollen från 2013 och framåt.