Alla sittande biskopar och ärkebiskopen står framför kameran.
Foto: Magnus Aronson

Biskopsmötet

Biskopsmötet samlar Svenska kyrkans alla biskopar med ärkebiskopen som ordförande. De tar beslut i teologiska och ekumeniska frågor och skriver biskopsbrev som pekar ut riktningen i aktuella ämnen.

Biskoparna delar ansvaret att representera Svenska kyrkan

Biskopsmötet nominerar eller utser ledamöter till olika kyrkliga organ, styrelser och utredningar. Ärkebiskopen inbjuds ofta att delta eller sända en representant till biskopsvigningar i andra kyrkor eller kyrkliga högtider av annat slag. Biskoparna delar på ansvaret att vara Svenska kyrkans representant i den typen av sammanhang.

Ärkebiskopen får ibland frågan om att svara på remisser med anledning av utredningar om kyrkliga frågor, men också om sociala och etiska frågor. När ärkebiskopen skriver sina svar sker det i allmänhet efter samråd i biskopsmötet.

Stiftens biskopar 

Ordförande och sammankallande i biskopsmötet är ärkebiskopen. Förutom ärkebiskop Antje Jackelén finns det inom Svenska kyrkan 13 biskopar, en i varje stift. Läs mer om biskoparnas uppgifter.

Läs mer om de olika biskoparna på stiftens webbplatser:

Kontakta biskopsmötet

Biskopsmötet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
E-post till biskopsmötet

 

På kyrkokansliet i Uppsala kan i första hand följande personer svara på frågor som rör biskopsmötets arbete:

Biskopsmötets sekreterare Anna Cöster

Pressekreterare Mikael Stjernberg

Samtliga nås via kyrkokansliets växel 018-16 95 00.

Biskopsmötet sammanträder

 

2021

18-19 januari

16 februari (kort videomöte)

23-24 mars

4-5 maj (dag 2 gemensam med kyrkostyrelsen)

24-25 augusti

21 september (kort videomöte)

5-8 oktober (i samband med kyrkomötet)

26 oktober

21-24 november (i samband med kyrkomötet)

14 december (kort videomöte)

 

2022

19-20 januari

15 februari (kort videomöte)

3 mars

5 april

10-11 maj (dag 2 gemensam med kyrkostyrelsen)

23-24 augusti

27 september (kort videomöte)

4-7 oktober (i samband med kyrkomötet)

18 oktober

21-23 november (i samband med kyrkomötet)

14 december (kort videomöte)

 

Biskopsmötets protokoll

Biskopsmötets sammanträden protokollförs. I protokollen kan du läsa vilka frågor som behandlats av biskoparna och ta del av biskopsmötets arbete. Här finns protokollen från 2013 och framåt.