Biskop Karin Johannesson

Karin Johannesson tillträdde som Uppsala stifts tredje biskop enligt den nya räkningen den 3 mars 2019. Sedan 1990 har Uppsala stift två biskopar i och med att ärkebiskopen också har sitt säte här.

Biskop Karin Johannesson Foto: Uppsala stift/Magnus Aronson

Biskop Karin Johannesson

Kontakta biskopen
Mats Lagergren
Biskopens sekreterare
018-68 07 01