Biskop Karin Johannesson

Karin Johannesson tillträdde som Uppsala stifts tredje biskop enligt den nya räkningen den 3 mars 2019. Sedan 1990 har Uppsala stift två biskopar i och med att ärkebiskopen också har sitt säte här.

Foto på kvinna som ler mot kameran
Biskop Karin Johannesson Foto: Uppsala stift/Magnus Aronson

Biskop Karin Johannessons pastorala område är hela Uppsala stift förutom Uppsala pastorat. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och leder tillsammans med ärkebiskopen de årliga prostmötena samt präst- och diakonmöten.

En vit tavla med texten Liv i Kristus mot en svart bakgrund.

Liv i Kristus

Utifrån sitt valspråk Kristus förkunnar vi samtalar biskop Karin med gäster om olika perspektiv på ett liv i Kristus. Har det blivit svårare att prata om Kristus? Utmanar Kristus oss?

Biskopens kalendarium

Här finns ett utdrag från biskopens kalendarium

Böcker och publikationer

Under sin tid som biskop har Karin skrivit "På kammarn - andlig återhämtning med biskop Karin" och "Andlig boning åt Gud" med Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Biskop Karins vapen

Varje nytillsatt biskop får sitt eget vapen formgivet för att representera just honom eller henne. Biskop Karin Johannessons vapen är komponerat av Claus K. Berntsen, Svenska Heraldiska Föreningens arbetsgrupp för kyrklig heraldik, och uppmålat av Ronny Andersen, kunglig dansk vapenmålare.

Biskop Karins tal

Här samlas ett urval av tal och predikningar som biskop Karin Johannesson hållit från 2019 och framåt.

Kontakta Uppsala stift_biskopens kansli_kräkla

Biskopens kansli

Karin Johannesson är biskop i Uppsala stift. Alla kontakter hanteras av biskopens sekreterare.

Visitationer

Visitationen i vår kyrka har en lång tradition sammanlänkad med biskopens uppdrag att värna kyrkans kontinuitet, enhet och samhörigheten mellan församlingar och stift. Välkommen att läsa mer om de senaste visitationerna.