Foto: Kerstin Stickler

Biskopen

Biskopen i Härnösands stift heter Eva Nordung Byström. Biskopen är stiftets högsta andliga ledare och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i regionen. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Dessutom har hon uppdrag för hela Svenska kyrkan.

Den 14 december 2014 vigdes Eva Nordung Byström till biskop för Härnösands stift som den 26:e biskopen sedan stiftet bildades 1647.

Biskop Eva Nordung Byström har en gedigen förankring i Härnösands stift. Under tio år var hon kyrkoherde i Arnäs Gideå Trehörningsjö pastorat, i norra Ångermanland. Under sju åren var hon även kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt. Hon har också varit gymnasie- och studentpräst i Örnsköldsvik och hon har arbetat som församlingspräst på flera platser i Jämtland och Västernorrland.

Under sitt arbetsliv har hon intresserat sig särskilt för barn- och ungdomsfrågor samt ledarskaps- och etikfrågor. Hon har bland annat varit mentor för nyblivna kyrkoherdar, etisk rådgivare för kommunens beroendeenhets behandlingsprogram, haft kuratorsuppdrag för Örnsköldsviks ungdomsmottagning och agerat föreläsare i sammanhang där etik, ledarskap, konflikt- och krishantering och HBTQ-frågor diskuterats. Under drygt 10 år har hon också haft uppdrag som arbetshandledare åt Härnösands stift.

Eva Nordung Byström är född 1957 och har sina rötter i Ångermanland. Hon tillbringade större delen av sin uppväxt i Örnsköldsvik och Domsjö. Som ung deltog hon i körer i sin hemförsamling och kom in i församlingsarbetet som ledare för en ungdomsgrupp. Hon har arbetat ideellt i flera kyrklig sammanhang med bland annat musikverksamhet och barn- och ungdomsarbete. Hon har rötterna i den kyrkotrogna grenen av EFS. Hon har också mångårig erfarenhet av ekumeniskt arbete.