Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtalsstöd

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.

Samtalsstöd via internet och telefon

Jourhavande präst finns över hela landet och i jouren arbetar både kvinnliga och manliga präster i alla åldrar som är anställda i Svenska kyrkan.

När livet känns svårt kan du också få stöd av en medmänniska via Kyrkans Jourtjänst. Du kan ringa till jourtelefonen eller skriva till SOS-brevlådan. De som jobbar för Kyrkans Jourtjänst är volontärer och har tystnadsplikt.  Självklart får du vara anonym i samtalet.

 

Enskilda samtal

Hos Svenska kyrkan kan du få stöd genom samtal med en präst eller diakon. De finns närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om. Samtalsstödet hittar du i din församling, på sjukhus, universitet, i kriminalvården och Försvaret.

FÅ ENSKILD SJÄLAVÅRD HOS EN PRÄST ELLER EN DIAKON

I ett enskilt själavårdssamtal är det du själv eller du och några andra tillsammans som pratar med en präst eller en diakon om ett gemensamt problem.

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att be om ett enskilt själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar. Men du behöver inte prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. För att få enskild själavård kan du kontakta din församling och be om att få boka en tid för detta.

BIKTA DIG HOS EN PRÄST

I ett biktsamtal får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Biktsamtalet börjar med att du pratar med prästen. Sedan bekänner du din synd. Prästen förlåter dig på uppdrag av Jesus Kristus. Efteråt är det Jesus Kristus som bär dina bördor.

Präster och diakoner har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt vid enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.