Religionsdialog, religionsmöte och interreligiösa sammanhang

Främlingsfientlighet med politisk och religiös grund har blivit något vi möter så gott som dagligen. Religionsdialog är en viktig fråga i samhället idag, religionsdialog kan faktiskt spela roll för att undvika våld.

En bibel ligger uppslagen på bänk framför barn i skolsal

Tro och lärande

Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Att se sambanden mellan teologi, diakoni, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger människor möjlighet att med sin tro som grund stå upp mot förtryck och orättvisor.

Rapporter om Svenska kyrkans roll i religionsmöten

Att vara kyrka i dagens Sverige är att leva och verka i ett mångreligiöst samhälle. Svenska kyrkan har tagit fram två rapporter om arbetet med möten mellan religionerna. Peter Lööv Roos är författare till ”Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang”.

Det ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz en solig dag.

Stipendier för studier i ekumenik och religionsdialog

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper i ekumenik eller religionsdialog? Svenska kyrkan erbjuder flera internationella stipendier.

Vit stenkyrka vid stängslet som markerar gränsen mellan Israel och Jordanien.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för människor som är i utsatta situationer på grund av sin tro.

Symbolerna för islam, judendom och kristendom bildar tillsammans ordet Coexist på en tröja.

Med andra kyrkor och religioner

Svenska kyrkan samtalar med andra kyrkor i Sverige och världen, och med människor av annan tro. Läs mer om ekumenik – kyrkor som samarbetar – och religionsdialog.

Vi måste prata med varandra

Cajsa Sandgren, handläggare för ekumenik vid kyrkokansliet, är författare till boken Möten med islam. Tanken bakom den var att skapa en enkel och pedagogisk text för användning i kyrkoråd och församlingar.

Läsning på tema religionsdialog

Svenska kyrkans samarbete med islamska organisationer

Läs frågor och svar om samarbetet med Islamic Relief och Ibn Rushd.

Möten med islam

Andra reviderade upplagan. Svenska kyrkan december 2011. Författare: Cajsa Sandgren.
Beställ gratis i Svenska kyrkans webbshop. 

Äktenskap där religioner möts

Köp boken via Sveriges Kristna Råd.

Sann mot sig själv – öppen mot andra

Samtal om religionsdialog i Svenska kyrkan. Boken är skriven på uppdrag av Svenska kyrkans teologiska kommitté och är avsedd för samtal och reflektion inom Svenska kyrkan. Den innehåller även en studiehandledning med samtalsfrågor som tagits fram av Sensus.
Läs på webben här nedanför, hämta boken som PDF eller köp den i webbshoppen.

Guds vägar

Läs mer och ladda ner Guds vägar.

Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang

Läs mer och ladda ner Svenska kyrkans interreligiösa sammanhang.