Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan på MR-dagarna 2019

Årets upplaga av mänskliga rättighetsdagarna äger rum den 14-16 november i Linköping. Temat för i år är "Rätten till hälsa". Genomgående för Svenska kyrkans programbidrag är vikten av existentiell och andlig hälsa.

Svenska kyrkan är en av huvudarrangörerna till MR-dagarna. I kyrkans arbete är hälsoaspekten ständigt närvarande. God hälsa, inre och yttre, berör hela människans existens. I det diakonala arbetet omsätts kristen tro  i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. I våra församlingar möter vi dagligen människor som lever med fysisk eller psykisk ohälsa, det kan handla om liv och död, men också mer vardagliga frågor av existentiell karaktär. 

Svenska kyrkans program på årets MR-dagar fångar upp olika dimensioner av kring existentiell och andlig hälsa. Med detta som utgångspunkt ges olika exempel på praktiskt arbete, exempelvis sjukhuskyrkan, suicidprevention bland unga och Act Svenska kyrkans arbete med psykosocialt stöd i humanitära kriser.

Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan kommer även finnas med varsin monter på utställartorget. För att ta del av seminarierna på torsdag och fredag (14-15 nov) behöver man inträdesbiljett, medan miniseminarier och utställartorget är kostnadsfritt. På lördagen den 16 november är inträdet gratis för samtliga programpunkter. Även de kostandsfria delarna kräver registrering som kan göras online eller på plats. 

Läs mer om Svenska kyrkans aktiviteter nedan och ta del av hela programmet på MR-dagarnas hemsida