MR-dagarna 2021

Mänskliga Rättighetsdagarna som skulle ha ägt rum i Uppsala i december 2020 blir digitala och går av stapeln den 19-21 april 2021. Temat är "Mänskliga rättigheter - en fråga om var du bor?". I december arrangeras ytterligare en upplaga av MR-dagarna, då i Göteborg.

Mänskliga rättigheter är universella, sägs det. Men riktigt så enkel är inte verkligheten. Vi vet att förutsättningarna att utkräva sina mänskliga rättigheter varierar stort beroende var i världen och som vem du föds.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna får du ta del av ett fullspäckat schema med hundratals intressanta samtal och föredrag av beslutsfattare, akademin, aktivister, civila samhället m.fl. Var med och diskutera de utmaningar och möjligheter vi står inför. Tillsammans skapar vi ett samhälle där rättigheter inte är en fråga om var du bor.

Svenska kyrkan deltar genom Uppsala stift, nationell nivå och Act Svenska kyrkan med flera programpunkter och monter. Delar av programmet är gratis (mini-seminarier) och vill du ta del av hela programmet behöver du köpa en biljett. Nedan kan du läsa mer om våra programpunkter. Ta del av hela programtidningen här

Måndag den 19 april

Mini-seminarium: Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?
Tid:
13:00-13:30
Arrangör:
Svenska kyrkan, nationell nivå

Seminarium: Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar
Tid: 14:30 - 15:30
Arrangör: Act Svenska kyrkan

Tisdag den 20 april

Mini-seminarium: Osynlighetens dilemma - om kvinnors dubbla osynlighet i segregerade bostadsområden
Tid: 11:00-11:30
Arrangör: Svenska kyrkan, Uppsala stift och Kvinnor i Svenska kyrkan, Uppsala

Seminarium: Var ligger centrum och periferin – gäller samma rättigheter där?
Tid: 12:30 - 13:30
Arrangör: Svenska kyrkan, Uppsala stift

Seminarium: Rural and Indigenous Women rights – improved by peace agreement? 
Tid: 14:00 – 15:00
Arrangör: MR-Fonden, Act Svenska Kyrkan, Diakonia och Colombiagruppen

Onsdag den 21 april

Seminarium: Ett värdigt flyktingmottagande – en fråga om var du bor?
Tid: 09:00 - 10:00
Arrangör: Svenska kyrkan, nationell nivå

Mini-seminarium: Juveler och konflikt - om företagsansvar i Myanmars jadegruvor
Tid: 11.00 - 11:30 
Arrangör: Act Svenska kyrkan

 Ta del av hela MR-dagarnas program på deras hemsida.