MR-dagarna 2021

Mänskliga Rättighetsdagarna som skulle ha ägt rum i Uppsala i december 2020 genomfördes digitalt den 19-21 april 2021. Temat var "Mänskliga rättigheter - en fråga om var du bor?". På denna sida kan du ta del av Svenska kyrkans seminarier. I december arrangeras ytterligare en upplaga av MR-dagarna, då i Göteborg.

Mini-seminarium: Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Arrangör: Svenska kyrkan, nationell nivå

I direkt anslutning till det förinspelade mini-seminariet genomfördes ett live-sänt panelsamtal i samarbete med Sensus studieförbund:

Seminarium: Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar

Arrangör: Act Svenska kyrkan

Seminarium: Var ligger centrum och periferin – gäller samma rättigheter där?

Arrangör: Programmet Social hållbarhet- fokus tillit & demokrati, Uppsala stift

Mini-seminarium: Juveler och konflikt - om företagsansvar i Myanmars jadegruvor

Arrangör: Act Svenska kyrkan

Seminarium: Ett värdigt flyktingmottagande – en fråga om var du bor?

Arrangör: Svenska kyrkan, nationell nivå

Mini-seminarium: Osynlighetens dilemma - om kvinnors dubbla osynlighet i segregerade bostadsområden

Arrangör: Svenska kyrkan, Uppsala stift och Kvinnor i Svenska kyrkan, Uppsala.