Två barn står bredvid varandra med ryggarna mot kameran. De håller upp varsin hand och gör V-tecknet.
Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash

MR-dagarna

Svenska kyrkan deltar varje år på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna. Det är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.

Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

MR-dagarna 2022

Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 arrangeras 17-18 november på Conventum i Örebro. Temarubriken är “Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Här kommer du att hitta mer information om de seminarier som genomförs av Svenska kyrkan.