Bild på person som kastar med håret och texten "Hur mår du?"

Svenska kyrkan på MR-dagarna 2019

2019 års upplaga av mänskliga rättighetsdagarna ägde rum 14–16 november i Linköping. Temat för året var "Rätten till hälsa". Svenska kyrkans program fokuserade på existentiell och andlig hälsa.

Svenska kyrkan är en av huvudarrangörerna till MR-dagarna. I kyrkans arbete är hälsoaspekten ständigt närvarande. God hälsa, inre och yttre, berör hela människans existens. I det diakonala arbetet omsätts kristen tro  i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. I våra församlingar möter vi dagligen människor som lever med fysisk eller psykisk ohälsa, det kan handla om liv och död, men också mer vardagliga frågor av existentiell karaktär. 

Läs mer om några av de programpunkter som vi arrangerade nedan.