Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan på MR-dagarna 2019

Årets upplaga av mänskliga rättighetsdagarna ägde rum 14–16 november i Linköping. Temat för året var "Rätten till hälsa". Svenska kyrkans program fokuserade på existentiell och andlig hälsa.

Svenska kyrkan är en av huvudarrangörerna till MR-dagarna. I kyrkans arbete är hälsoaspekten ständigt närvarande. God hälsa, inre och yttre, berör hela människans existens. I det diakonala arbetet omsätts kristen tro  i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. I våra församlingar möter vi dagligen människor som lever med fysisk eller psykisk ohälsa, det kan handla om liv och död, men också mer vardagliga frågor av existentiell karaktär. 

Läs om några av de programpunkter vi arrangerade nedan.