En människa som håller en kopp med en liten spricka i.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Få hjälp och stöd

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd. Du kan få hjälp med allt från sorg till våld eller andra problem i relationer, eller söka ekonomiskt stöd.

Med en präst eller diakon kan du prata om allt

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Kontakta din församling om du vill boka tid för ett samtal.

Hitta din församling

Svenska kyrkans nationella samtalsjourer

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti. I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Du kan vara anonym och ingen utomstående kan ta del av samtalet.

Händer som gör tecknet för "kyrka" - framför en kyrka.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Samtal och stöd på andra arenor

En man med prästkrage sitter hos en man som ligger i en sjukhussäng.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, anhörig eller anställd finns Sjukhuskyrkan som stöd. Du behöver inte vara kristen för att besöka oss. Sjukhuskyrkan finns idag på 73 sjukhus i Sverige.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Barbent kvinna med tatuering på vaden sitter vid strand

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Nästa ansökningsperiod inleds 15 maj 2023. Då är du välkommen att söka ekonomiskt stöd ur de stiftelser och fonder som kyrkokansliet i Uppsala förvaltar. De riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

En lång träbrygga längs klippor. Skuggan av två personer avtecknar sig på klipporna.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Kvinna bär många orangea böcker.

Universitetskyrkan

Är du student eller medarbetare vid universitet eller högskola? Då kan du vända dig till universitetskyrkan med dina frågor och funderingar. Där finns präster, pastorer eller diakoner som lyssnar och samtalen förs under tystnadsplikt. Du behöver inte vara kristen, alla är välkomna.

präst samtalar med en polis.

Kyrka-Polis i samverkan

Svenska kyrkan finns med i en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST.

Interiör från en cell. En intern i gråaa kläder ses bakifrån.

Andlig vård i kriminalvården

Den som är intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med kan få kontakt med fängelsepräst/pastor eller fängelsediakon.

Tre män står utomhus. De har kamoflagefärgade kläder med varsin stola hängande ner äver axlarna. De håller i nattvardsbröd och vin.

Militär själavård

Präster i Svenska kyrkan verkar som stöd för medarbetare inom Försvarsmakten när de ställs inför svåra situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Svenska kyrkan kan även slussa vidare till själavård inom andra religioner.

Flygplatskyrkan

Svenska kyrkan finns mitt i Arlanda flygplats buller och brus. I Sky City finns ett interreligiöst meditationsrum som är öppet kl. 05-22 varje dag. I angränsande rum finns ett vigselkapell, samtalsrum och expedition för flygplatsprästen.

Tankar om självmord

Livet är svårt och livet är sårbart. Ibland känns det meningslöst, mörkt och hopplöst – som att Gud har övergivit oss. Det kan väcka tankar på självmord.

Solen lyser på ett fönster med fördragna gardiner.

Våld i nära relationer

Är ditt hem inte en trygg plats? Om du upplever fysiskt eller psykiskt våld, eller andra hotfulla situationer, kan du behöva akut hjälp eller få samtala med någon som hjälper dig vidare.

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.