En människa som håller en kopp med en liten spricka i.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Få hjälp och stöd

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd. Du kan få hjälp med allt från sorg till relationsproblem eller söka ekonomiskt stöd. I coronatider är det kanske extra viktigt att ha någon att samtala med.

Med en präst eller diakon kan du prata om allt

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallar vi ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Kontakta din församling om du vill boka tid för ett samtal.

Hitta din församling

Svenska kyrkans nationella samtalsjourer

Samtal och stöd på andra arenor