En person hjälper ett barn att tända ett ljus.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Få hjälp och stöd

Ibland är livet svårt. Relationer, jobbet, hälsan eller ekonomin går dåligt. Tillvaron kan också slås sönder i sorgen efter en älskad människa. Men du är inte ensam – du kan få hjälp och stöd.

I Svenska kyrkan finns präster och diakoner som kan hjälpa och stötta dig, med både samtal och det praktiska. Det kan handla om allt från sorg till trasiga relationer – även våld i relationer. När svårigheterna rör ekonomiska problem kan församlingen hjälpa dig med hur du söker ekonomiskt stöd. 

Med en präst eller diakon kan du prata om allt

Präster och diakoner lyssnar och ger stöd och råd. Du kan boka tid för ett samtal, som i kyrkan ofta kallas för själavårdssamtal. Både prästen och diakonen har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med. 

För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du själv behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. 

Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett personligt möte. Kontakta din församling om du vill boka tid för ett samtal. 

Svenska kyrkans nationella samtalsjourer

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

En kvinnlig präst samtalar med en kvinna inomhus.

Själavård

Själavård är kyrkans omsorg om hela människans inre hälsa – den andliga, existentiella och psykiska. Ett samtal mellan en enskild person och en präst eller en diakon i kyrkan kallas för ett själavårdssamtal.

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Tystnadsplikt

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

Stöd i olika situationer

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

En liten flicka med rosa keps sitter på en brygga och doppar i tårna i vattnet.

Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Från den 15 maj kan du söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som Svenska kyrkans kyrkokansli förvaltar. Målet är bland annat att hjälpa barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre och sjuka.

Ett rött hänglås i form av ett hjärta och två namn skrivna på låset.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Kvällssolen lyser genom tallens grenar, och strålarna speglar sig i vattnet.

Tankar om självmord

Livet är svårt och livet är sårbart. Ibland känns det meningslöst, mörkt och hopplöst – som att Gud har övergivit oss. Det kan väcka tankar på självmord.

En gammal trasig gardin hänger i ett fönster.

Våld i nära relationer

Är ditt hem inte en trygg plats? Om du upplever fysiskt eller psykiskt våld, eller andra hotfulla situationer, kan du behöva akut hjälp eller få samtala med någon som hjälper dig vidare.

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Själavård på offentliga institutioner

En man med prästkrage sitter hos en man som ligger i en sjukhussäng.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, anhörig eller anställd finns Sjukhuskyrkan som stöd. Du behöver inte vara kristen för att besöka oss. Sjukhuskyrkan finns idag på 73 sjukhus i Sverige.

präst samtalar med en polis.

Kyrka–Polis i samverkan

Svenska kyrkan finns med i en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen: Polisförbundet och Statligt anställda, ST.

Kvinna bär många orangea böcker.

Universitetskyrkan

Du som är student eller medarbetare vid universitet eller högskola kan vända dig till universitetskyrkan för att samtala med en präst, pastor eller diakon. Du behöver inte vara kristen. Samtalen förs under tystnadsplikt.

Interiör från en cell. En intern i gråaa kläder ses bakifrån.

Andlig vård i kriminalvården

Den som är intagen eller anställd inom kriminalvården och behöver någon att prata med kan få kontakt med fängelsepräst, fängelsepastor eller fängelsediakon.

Tre män står utomhus. De har kamoflagefärgade kläder med varsin stola hängande ner äver axlarna. De håller i nattvardsbröd och vin.

Militär själavård

Präster i Svenska kyrkan verkar som stöd för medarbetare inom Försvarsmakten när de ställs inför svåra situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Svenska kyrkan kan även slussa vidare till själavård inom andra religioner.

Flygplatskyrkan

Svenska kyrkan finns mitt i Arlanda flygplats buller och brus. I Sky City finns ett interreligiöst meditationsrum som är öppet kl. 05-22 varje dag. I angränsande rum finns ett vigselkapell, samtalsrum och expedition för flygplatsprästen.