Personuppgifter – Svenska kyrkan i utlandet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du ger en gåva till Svenska kyrkan i utlandet. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med gåvor.

Svenska kyrkan i utlandet bidrar till att svenskar runt om i världen kan fortsätta fira gudstjänst på sitt eget språk, hitta gemenskap och få stöd i svåra situationer.

Som givare är du med och stöder detta. För att kunna bedriva vår verksamhet effektivt måste vi behandla personuppgifter. 

Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om stifts- och församlingstillhörighet, önskemål om tackbrev och andra utskick, belopp samt de gåvor som du skänkt. Vi behandlar även uppgifter om autogiron och deltagande i kampanjer. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din gåva och för att kommunicera med dig som givare. Vi lagrar även dina personuppgifter för att kunna kontrollera vilka projekt du som givare skänkt pengar till och vad pengarna gått till.

Vi behandlar ditt personnummer för att kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Vi vill säkerställa att vi alltid kommunicerar med rätt person. För givare under 18 år behandlar vi personnummer för att exkludera gruppen från framtida utskick som innehåller gåvouppmaningar.

Vi sparar personuppgifter om personer som är anställda och förtroendevalda för att kunna kommunicera med dem om deras uppdrag inom ramen för vår biståndsverksamhet.

De personuppgifter som är kopplade direkt till gåvotransaktionen behandlas för att fullgöra avtalet med dig som givare. Vidare kommunikation, så som information om kommande kampanjer, grundar vi på vårt intresse av att hålla dig uppdaterad om vår verksamhet, som vi också uppfattar kan vara intressant för dig.

Vi behandlar även gåvouppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med bokföringslagen (1999:1078)

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden som vi har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip.

Dina uppgifter, som givare, skyddas av sekretess enligt kyrkoordningen 54 kap. 3 §, som förbjuder Svenska kyrkan att lämna ut uppgifter om givare om dessa kan lida men av utlämnandet. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut de personuppgifter som samlats in.

Vi kan däremot komma att lämna ut personuppgifter till företag som behandlar personuppgifter för Svenska kyrkans räkning. Exempel är tryckeri och telemarketingbyrå och syftet är i så fall att kommunicera med dig.

Våra leverantörer binds av sekretess för uppgifterna och de får inte behålla personuppgifter längre än som krävs för att fullgöra det aktuella avtalet.  

Uppgifterna kommer från dig som givare, exempelvis i samband med en gåva. De kan också hämtas från folkbokföringen eller från Svenska kyrkans medlemsregister.

Kontaktinformation

Har du frågor om Svenska kyrkan i utlandets behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, mejla oss på givarservice@svenskakyrkan.se, ring 018-16 96 00 eller kontakta oss via postadressen Svenska kyrkan i utlandet, 751 70 Uppsala.

Personuppgiftsansvarig: Svenska kyrkan, organisationsnummer 252002-6135, 751 70 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra givares personuppgifter.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.