Skugga av en persons huvud på vägg.
Foto: Lotta Sundberg/Ikon

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts.

Svenska kyrkan ger dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö stöd. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna.

Vad är sexuella övergrepp?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Övergrepp ska inte tystas ner

Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Det ledde inte sällan till att den som drabbats kände skuld och skam medan förövaren kunde fortsätta utan att hens handling ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Kontaktpersoner ger stöd och råd

Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift, som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. Nedan hittar du en lista över kontaktpersonerna och länkar till andra organisationer som arbetar mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Nya rapporter om sexuella trakasserier

Ta del av forskningsrapporten #Vardeljus-uppropet (pdf) – om Svenska kyrkans arbete för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp och om strukturella problem kring gränssättning. Rapporten är en kvalitativ analys av #metoo-uppropet inom Svenska kyrkan.

Rapporten kompletteras av en rapport om hur Svenska kyrkan har motverkat trakasserier och övergrepp, särskilt de senaste två åren (pdf).

Ett utlåtande om båda rapporterna hittar du här.

Se en film där kyrkorna berättar om uttalandet om sexuella övergrepp