En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Du har rätt att bli bemött med respekt. Ingen har rätt att utnyttja din tillit för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Det gäller överallt, även inom kyrkan. Ändå kan det som inte får ske hända när människor möts.

Svenska kyrkan ger dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö stöd. Det gäller både barn, ungdomar och vuxna.

Vad är sexuella övergrepp?

Med sexuella övergrepp menas allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som omoraliska. Även kommentarer, antydningar och anspelningar på sex mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Övergrepp ska inte tystas ner

Om sexuella övergrepp tystas ned eller inte tas på allvar kan det leda till att den som drabbats känner skuld och skam, medan förövaren kan fortsätta utan att hens handlingar ifrågasätts. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts och handla därefter.

Kontaktpersoner ger stöd och råd

Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, en kvinna och en man i varje stift, som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. Nedan hittar du en lista över kontaktpersonerna och länkar till andra organisationer som arbetar mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Rapporter om sexuella trakasserier

Ta del av forskningsrapporten #Vardeljus-uppropet (pdf) – om Svenska kyrkans arbete för att motverka sexuella trakasserier och övergrepp och om strukturella problem kring gränssättning. Rapporten är en kvalitativ analys av #metoo-uppropet inom Svenska kyrkan.

Rapporten kompletteras av en rapport om hur Svenska kyrkan har motverkat trakasserier och övergrepp, särskilt de senaste två åren (pdf).

Ett utlåtande om båda rapporterna hittar du här.

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer.

Organisationer som arbetar mot sexuella övergrepp

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till ideella organisationer utanför kyrkan.

Svartvit bild av skuggan från en trädgunga.

Svenska kyrkoledare i gemensamt uttalande om sexuella övergrepp

”Kyrkans verksamheter ska vara trygga platser där varje människa blir respekterad. Ändå är det ett faktum att sexuella övergrepp och trakasserier kan ske – och sker – i kyrkor och andra kristna sammanhang.” Det skriver 17 kyrkoledare från alla kristna traditioner i ett gemensamt uttalande. 

Se en film där kyrkorna berättar om uttalandet om sexuella övergrepp

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.