Färglös närbild av vass som rör sig i vinden.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Forskning och analys

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys bedriver och främjar kyrkorelevant forskning.