Färglös närbild av vass som rör sig i vinden.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Forskning och analys

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys bedriver och främjar kyrkorelevant forskning.

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Välkommen till Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Enheten arbetar i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt. Vi ger ett underlag till Svenska kyrkan när den reflekterar teologiskt och strategiskt över sin identitet och omvärld.

Forskning och projekt

Vi bedriver kyrkorelevant forskning i skärningspunkten mellan kyrka, akademi och samhälle. De aktuella forskningsprojekten genomförs inom flera olika områden.