Foto: Copyright Soja

Social innovation

Social innovation handlar om att möta samhällsutmaningar på nya sätt. Många sociala innovationer har genom tiderna skapats inom kyrkan, även om de inte har kallats så.

Innovation är att förnya

Innovation kommer av latinets innovare, som betyder att förnya eller åstadkomma något nytt. Begreppet myntades för länge sedan inom den religiösa sfären, men hade då en något annan innebörd än idag.

Läs mer om vad innovation och social innovation betyder
Luther spikar upp sina teser.

Inspiration

Visste du att Sveriges första flickskola inrättades av en biskop? Eller att Fritidsbanken, som lånar ut fritidsutrustning i 90 kommuner, skapades av en diakon?

Att vara till för andra

Vi tar människors situation och världens utmaningar på allvar. Därför vill Svenska kyrkan vara med om att skapa nya sätt att möta social utsatthet, klimathot och orättvisor.

Läs mer om varför vi arbetar med social innovation
Äldre människor med ryggsäckar är ute och går.

Samarbeta med Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har bred kontaktyta med olika samhällssektorer och tar aktivt del i såväl lokala som regionala, nationella och globala nätverk. Här får du veta mer om hur du kan söka vägar till samverkan med Svenska kyrkan.

Orienteringsbok

I samarbete med Luleå Tekniska Universitet har en orienteringsbok om social innovation i Svenska kyrkan tagits fram. Boken utforskar hur Svenska kyrkan utövar och förändrar sin samhälleliga roll genomnytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov.