Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Social innovation

Social innovation handlar om att möta samhällsutmaningar på nya sätt. Många sociala innovationer har genom tiderna skapats inom kyrkan, även om de inte har kallats så.

Idag kopplas social innovation främst till diakonal utveckling. Men också till social hållbarhet och Agenda 2030. På de här sidorna belyser vi hur Svenska kyrkan har arbetat och arbetar med innovation – i allt från flickskolor till crowdfunding.

Innovation är att förnya

Innovation kommer av latinets innovare, som betyder att förnya eller åstadkomma något nytt. Begreppet myntades för länge sedan inom den religiösa sfären, men hade då en något annan innebörd än idag.

Läs mer om vad innovation och social innovation betyder

Att vara till för andra

Vi tar människors situation och världens utmaningar på allvar. Därför vill Svenska kyrkan vara med om att skapa nya sätt att möta social utsatthet, klimathot och orättvisor.

Läs mer om varför vi arbetar med social innovation