Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Tillsammans formar de en gemensam karta som ska vägleda världen till en hållbar utveckling.

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde

Svenska kyrkans arbete har bäring, på ett eller annat sätt, till alla målen. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.  Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang.

Svenska kyrkan bär på en vision om att lokalsamhällen, länder och en hel värld ska hålla ihop. FN:s hållbarhetsmål kommer att bidra till detta. Sveriges regering har utlovat att agendan ska genomsyra all politik. Vi ser fram emot att bidra till att målen uppnås och att samarbeta med andra för att nå goda resultat.