Meny

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Tillsammans formar de en gemensam karta som ska vägleda världen till en hållbar utveckling.

Svenska kyrkans arbete har bäring, på ett eller annat sätt, till alla målen. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.  Alla människor ingår i en större helhet – där allt hänger samman i en större väv av liv och sammanhang.

I en hållbar värld värnas alla människors lika värde

I den kristna uppgiften ingår att på ett särskilt sätt stödja dem som har svårt att bli hörda,  så att deras röst hörs. Varje enskild människa – särskilt den fattiga, marginaliserade och förtryckta – ska ha möjlighet att bära på ett hopp och få möjlighet att förverkliga sig själv som människa, som en del i en rättvis global gemenskap. Den kristna uppgiften ser vi i Agenda 2030:s ledord Ingen ska lämnas utanför, som ska se till att målen genomförs med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Hållbarhetsmålen är odelbara, vilket betyder att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås och att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat.

Svenska kyrkan bär på en vision om att lokalsamhällen, länder och en hel värld ska hålla ihop. FN:s hållbarhetsmål kommer att bidra till detta. Sveriges regering har utlovat att agendan ska genomsyra all politik. Vi ser fram emot att bidra till att målen uppnås och att samarbeta med andra för att nå goda resultat.