Texten "12 Hållbar konsumtion och produktion" står i vitt mot en mörkorange bakgrund. Under texten finns en linje med en pilspets, formad som en liggande åtta.
Foto: Regeringskansliet/FN

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Målen i Agenda 2030 relaterar till Svenska kyrkans verksamhet. Läs mer om vårt arbete för hållbar utveckling.

När de globala utmaningarna beskrivs kan man få en känsla av att det råder en brist på resurser. I själva verket lever vi en värld där vi har tillräckliga resurser men problemet ligger i att de är ojämnt fördelade.

För att tackla framtidsutmaningarna behövs innovativa idéer. Det handlar till exempel om att dela mer istället för att alla ska äga, att återvinna, tillverka produkter som håller och att anställda som tillverkar varorna vi köper får löner som går att leva på. Inom Svenska kyrkan finns det gott om exempel på såväl återbruk som delningsekonomi och rättvis handel.

Social innovation

Social innovation handlar om att möta samhällsutmaningar på nya sätt. Många sociala innovationer har genom tiderna skapats inom kyrkan, även om de inte har kallats så.