Barn håller fram kulspetspennor i olika färger.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fördjupning om Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan

Mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete är breda och komplexa områden som kan vara svåra att överblicka. Jenny Ehnberg från Svenska kyrkans enhet för forskning och analys har författat en fördjupningstext om mänskliga rättigheter och Svenska kyrkans arbete, för dig som vill läsa mer.

Intersektionalitet och Svenska kyrkan

Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Det är viktigt för Svenska kyrkan – både utifrån vår teologi och i vårt rättighetsbaserade arbete.

Rättighetsbaserat arbetssätt – mänskliga rättigheter i praktiken

Svenska kyrkan möter dagligen människor i olika situationer och livsförutsättningar. Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att stärka varje människas möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda genom delaktighet och egen inneboende förmåga.

Trafikljus som istället för en grön gubbe visar två gröna gubbar som går hand i hand.

Metoder för rättighetsbaserat arbete

Svenska kyrkan arbetar på många olika sätt med att värna de mänskliga rättigheterna. På denna sida samlar vi löpande metoder som på olika sätt används i vårt rättighetsbaserade arbete. Använd dem gärna för diskussion, reflektion och inspiration i er egen verksamhet.