Barn håller fram kulspetspennor i olika färger.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fördjupning om Rättighetsbaserat arbete i Svenska kyrkan

Mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete är breda och komplexa områden som kan vara svåra att överblicka. Jenny Ehnberg från Svenska kyrkans enhet för forskning och analys har författat en fördjupningstext om mänskliga rättigheter och Svenska kyrkans arbete, för dig som vill läsa mer.