Prata med oss

Till innehållet

Församlingen

Vill du dela gemenskapen i en församling? Fira gudstjänst tillsammans, kanske sjunga i en kör eller låta barnen delta i en verksamhet? Då hoppas din församling på dig!


Församlingen finns nära dig

Välkommen att bara titta in, eller kontakta din församling - en präst eller någon annan.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Du tillhör församlingen där du bor

Svenska kyrkans församlingar finns över hela landet. Vilken församling du hör till, beror på var du bor. Men självklart är du välkommen till vilken församling du vill.

I församlingen finns alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

I GUDSTJÄNSTEN MÖTER VI GUD TILLSAMMANS

När vi firar gudstjänst tillsammans i församlingen blir det ett tillfälle att möta Gud tillsammans. Vi får hämta kraft i bön, nattvard och sång. Alla får komma med sin tro och sina tvivel.

Mer om att fira gudstjänst och hur gudstjänsten går till

UNDERVISNING GER DJUPARE FÖRSTÅELSE OM VARANDRA

Jesus undervisade människor. Han berättade liknelser och samtalade med människor som han mötte för att han ville visa på Guds kärlek.

På samma sätt gör vi nuförtiden. När vi tänker på kristen undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander. Men i alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och oss själva.

DIAKONI ÄR KYRKANS SOCIALA ARBETE

Vi kan alla behöva extra stöd ibland. Kyrkan vill möta människor i utsatta livssituationer, precis som Jesus gjorde. Diakoni är kyrkans diakonala arbete.

GENOM MISSION HJÄLPER VI I SVERIGE OCH UTOMLANDS

Mission betyder ”sändning”. Jesu sände ut sina lärjungar för att berätta för andra om sin tro. Än i dag fortsätter vi att berätta om vår tro och visa på vår tro i möten med människor både hemma och utomlands.

I Sverige pratar vi mycket om tro och livsfrågor. Utomlands bidrar vi med ekonomiska gåvor och genom att sända medarbetare, till exempel lärare, läkare, ekonomer och präster dit de behövs.