Gudstjänstbesökare i en fullsatt kyrka.
Foto: Alex&Martin/Ikon

Församlingen – kyrkan nära dig

Vill du dela gemenskapen i en församling? Kanske sjunga i en kör, fira gudstjänst eller låta barnen delta i en verksamhet? Då hoppas din församling på dig!

Svenska kyrkans församlingar finns över hela landet. Vilken församling du hör till, beror på var du bor. Men du är välkommen till vilken församling du vill. Och även om du inte är medlem är du välkommen. 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning

Verksamheter för ung och gammal

Dessutom händer mycket annat, men utbudet varierar. Soppluncher, körer och konserter, barn- och ungdomsaktiviteter och gemenskapsträffar för äldre är några exempel. 

Hitta din församling

Hitta den verksamhet som passar dig

bildpuff kalender

Kalendern

Vad händer i Svenska kyrkan? Vår gemensamma kalender visar aktiviteter och verksamhet runt om i landet.

Liten flicka sitter vid ett bord och ritar.

Barnverksamhet

Svenska kyrkans församlingar har många aktiviteter för barn och föräldrar. För de allra minsta finns det babykaféer, rytmik och öppen förskola. Det finns också verksamhet för större barn.

Några ungdomar spelar rundpingis inomhus.

Ungdomsverksamhet

Det finns många mötesplatser för unga i Svenska kyrkan och det finns någonting som passar alla. Här kan du spela sällskapsspel, göra läxorna, hänga och träffa kompisar. Eller varför inte prata om djupa frågor och engagera dig för något som du tycker är viktigt?

Soppa i skål och rågbröd.

Sopplunch i din församling

Många församlingar runtom i landet arrangerar regelbundet soppluncher. Förutom god soppa för en billig peng ger soppluncherna också möjligheter till gemenskap och fina pratstunder.

Ihoplappat jeanstyg.

Syföreningar

Gillar du handarbete? Att skapa tillsammans med andra är kreativt – och roligt. Under 2018 fanns det 1 195 syföreningar med nästan 1 600 medlemmar i hela Sverige.

Äldre kvinna sitter vid ett bod och vänder sig leende mot en man som går förbi och klappar henne på axeln.

Omsorg om äldre

Svenska kyrkan vill bidra till att äldre människor har en meningsfull vardag.

Människor på ett språkkafé sitter och pratar och skriver vid ett bord.

Språkkafé

Språkkaféer finns till för dig som vill ha hjälp och stöd när du ska lära dig ett nytt språk.

En kär med män och kvinnor i blandade åldrar sjunger inne i en kyrka.

Sjunga i kör

Kom, sjung och ha roligt! Det viktiga är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej.

Samtal mellan fyra personer

Engagera dig genom din församling

Är du intresserad av Act Svenska kyrkan, av rättvis handel eller andra internationella frågor? Då borde du bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Församlingens grundläggande uppgift

De grundläggande uppgifterna i en församling är att:

1. Fira gudstjänst

När vi firar gudstjänst tillsammans i församlingen blir det ett tillfälle att möta Gud tillsammans. Vi får hämta kraft i bön, nattvard och sång. Alla får komma med sin tro och sina tvivel.

2. Bedriva undervisning

Jesus undervisade människor. Han berättade liknelser och samtalade med människor som han mötte för att han ville visa på Guds kärlek. På samma sätt gör vi nuförtiden. När vi tänker på kristen undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander. Men i alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och oss själva.

3. Utöva diakoni 

Vi kan alla behöva extra stöd ibland. Kyrkan vill möta människor i utsatta livssituationer, precis som Jesus gjorde. Diakoni är kyrkans sociala arbete.

4. Utöva mission

Mission betyder ”sändning”. Jesu sände ut sina lärjungar för att berätta för andra om sin tro. Än i dag fortsätter vi att berätta om vår tro och visa på vår tro i möten med människor både hemma och utomlands.

I Sverige pratar vi mycket om tro och livsfrågor. Utomlands bidrar vi med ekonomiska gåvor och genom att sända medarbetare, till exempel lärare, läkare, ekonomer och präster dit de behövs.