Gudstjänstbesökare i en fullsatt kyrka.
Foto: Alex&Martin/Ikon

Församlingen - kyrkan nära dig

Vill du dela gemenskapen i en församling? Fira gudstjänst tillsammans, kanske sjunga i en kör eller låta barnen delta i en verksamhet? Då hoppas din församling på dig!

Församlingen finns nära dig

Svenska kyrkans församlingar finns över hela landet. Vilken församling du hör till, beror på var du bor. Men självklart är du välkommen till vilken församling du vill.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dessutom anordnas många andra aktiviteter i Svenska kyrkans församlingar. Soppluncher, körer och konserter, barnaktiviteter och gemenskapsträffar för äldre är några få exempel på församlingarnas breda verksamhet. Det är helt enkelt i församlingarna som allt det roliga händer!

Orkester med dirigent spelar i kyrka.

Konserter i Svenska kyrkan

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller salen. Eller ta del av en konsert digitalt, från någon av Svenska kyrkans församlingar som sänder på nätet.

Människor på ett språkkafé sitter och pratar och skriver vid ett bord.

Språkkafé

Språkkaféer finns till för dig som vill ha hjälp och stöd när du ska lära dig ett nytt språk.

Samtal mellan fyra personer

Engagera dig genom din församling

Är du intresserad av Act Svenska kyrkan, av rättvis handel eller andra internationella frågor? Då borde du bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan i utlandet

Du som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land – välkommen till Svenska kyrkan i utlandet!

FÖRSAMLINGENS GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

De grundläggande uppgifterna i en församling är att:

1. Fira gudstjänst

När vi firar gudstjänst tillsammans i församlingen blir det ett tillfälle att möta Gud tillsammans. Vi får hämta kraft i bön, nattvard och sång. Alla får komma med sin tro och sina tvivel.

2. Bedriva undervisning

Jesus undervisade människor. Han berättade liknelser och samtalade med människor som han mötte för att han ville visa på Guds kärlek. På samma sätt gör vi nuförtiden. När vi tänker på kristen undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander. Men i alla möten med människor lär vi oss något nytt om varandra och oss själva.

3. Utöva diakoni 

Vi kan alla behöva extra stöd ibland. Kyrkan vill möta människor i utsatta livssituationer, precis som Jesus gjorde. Diakoni är kyrkans sociala arbete.

4. Utöva mission

Mission betyder ”sändning”. Jesu sände ut sina lärjungar för att berätta för andra om sin tro. Än i dag fortsätter vi att berätta om vår tro och visa på vår tro i möten med människor både hemma och utomlands.

I Sverige pratar vi mycket om tro och livsfrågor. Utomlands bidrar vi med ekonomiska gåvor och genom att sända medarbetare, till exempel lärare, läkare, ekonomer och präster dit de behövs.