Samtal under helg för engagerade.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Församlingsengagemang

Internationell grupp, ombud, samordnare

Är du intresserad av volontärarbete och brinner för rättvisefrågor, då borde du engagera dig för Act Svenska kyrkan. Det finns uppdrag för dig som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för dig som har mer tid att lägga ner.

Anmäl dig till samordnarutbildning 23-24 maj i Uppsala

Utbildningstillfälle för dig som är samordnare för Act Svenska kyrkan. Tillfället riktar sig till dig som är samordnare, nyligen utsedd eller som funnits med ett tag.

Bli ett engagerat ombud för Act Svenska kyrkan

Vill du engagera dig för Act Svenska kyrkan kan du göra det många olika sätt. Du kan ge en gåva och på andra sätt stötta Act Svenska kyrkan. Om du vill ge av din tid och ditt engagemang för internationella rättvisefrågor så kan du bli volontär för Act Svenska kyrkan, vi kallar det ombud. Som ombud har du ett särskilt uppdrag att föra in perspektivet från den världsvida kyrkan i din församling.
 
Alla som känner engagemang för och aktivt vill stödja Act Svenska kyrkans arbete är välkomna. Plats finns både för den som vill göra en liten eller tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mer tid. Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang.

Ombudets uppgift är att:  

 • Informera om Act Svenska kyrkans arbete både i församlingen och i samhället
 • Arbeta med insamling, framför allt i kampanjperioderna
 • Delta i möten och utbildningar tillsammans med andra engagerade för Act Svenska kyrkan
 • Bevaka att mission och internationella rättvisefrågor finns med i församlingsinstruktionen
 • Arbeta för att församlingen ger anslag ur budgeten till Act Svenska kyrkan
 • Påverka i hållbarhets- och livsstilsfrågor 
 • ... och mycket mer!

Hur blir man ombud för Act Svenska kyrkan? 

Ombud är man i sin församling eller sitt pastorat. Prata med din kyrkoherde eller samordnaren om att bli ombud. Församlingsexpeditionen registrerar dig i Kyrksam så du får del av all information. När du blivit registrerad får du en skrivbok med viktig information, samt varje månad nyhetsbrevet Vårt uppdrag. Dessutom får du löpande information om vårt arbete samt inbjudningar till spännande utbildningar och konferenser.

Registrering i Kyrksam

För att underlätta registreringen i Kyrksam finns här en lathund att ladda ned, den kan skickas vidare till församlingsexpeditionen som gör registreringen av ombud och samordnare.

Engagemang genom en internationell grupp

Det roligaste är att gå samman med andra som också är intresserade av globala rättvisefrågor. Oftast finns det redan en internationell grupp i församlingen. Internationella gruppen är motorn i det arbetet. I gruppen kan du vara med och bevaka globala frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och arbeta med insamling. Det finns mycket du kan bidra till med din kompetens och dina färdigheter.

Vad gör en internationell grupp?

Den internationella gruppen samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet i församlingens verksamhet. Målet är att öka engagemanget för de internationella frågorna och integrera dem i församlingens verksamhet. Det kan man göra genom att: 

Informera 

För in aktuella och viktiga internationella perspektiv i församlingens olika verksamheter och grupper, i församlingsbladet, på sociala medier och på webben. Involvera kyrkorådet och de anställda. 

Samla in

Planera in arbete med insamlingskampanjer. Bevaka att församlingskollekter och anslag till internationellt arbete finns med i verksamhet och budget. 

Påverka

Våra val och vårt sätt att leva påverkar världen. Det kan handla om frågor som klimaträttvisa, miljöfrågor, hur det lokala påverkar det globala mm. Agera för en rättvis och hållbar värld genom att bland annat påverka beslutsfattare. Gör er röst hörd genom till exempel namninsamling, brev och uppvaktningar, medborgarförslag, insändare, manifestationer. 

Bilda en internationell grupp

Varje församling bestämmer utifrån sina förutsättningar hur gruppen sätts samman: volontärer, anställda, ungdomar och äldre. Det är bra med en blandad grupp där alla kan bidra med sina erfarenheter. Lokalt kan det se olika ut vilka som ingår i en internationell grupp, men som ombud företräder du framför allt Act Svenska kyrkan. Finns det ingen internationell grupp i din församling? Då är det hög tid att starta upp en!

Tips för att starta en internationell grupp

 • Ha med en anställd i församlingen (som kan vara samordnare) och en medlem ur kyrkorådet i gruppen
 • Ha en ”kärntrupp” eller ett arbetsutskott som förbereder och planerar gruppens arbete
 • Engagera församlingsmedlemmar utöver kärntruppen, till exempel andra frivilliga och ungdomar
 • Låt församlingsmedlemmarna engagera sig under både längre och tidsbegränsade perioder, som t.ex. ett projekt eller en kampanj
 • Registrera medlemmarna i Kyrksam så att de får del av aktuell information från Act Svenska kyrkan
 • Gör en årsplanering och en verksamhetsplan för gruppens arbete
 • Be kyrkorådet om mandat för att få ta ansvar för budet, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
 • Se till att den internationella verksamheten skrivs in i församlingsinstruktionen

Vad gör en samordnare?

Samordnaren för det internationella arbetet är länken mellan de ideella och de anställda i församlingen eller pastoratet och utses av kyrkoherden. Samordnarens ansvar är att sammankalla den internationella gruppen till möten och att leda arbetet. Om samordnaren är ideell, bör en anställd i församlingen eller pastoratet ingå i den internationella gruppen, för att vara länken mellan arbetslag och internationell grupp. 

Det är samordnaren som främst ansvara för information och samordning av aktiviteter för Act Svenska kyrkan, men behöver inte vara utförare av dessa. 

I din roll som samordnare bjuds du regelbundet in till utbildningar om Act Svenska kyrkan, både centralt och regionalt. Till din hjälp i arbetet finns dokument, som kan använda i sin helhet eller plocka delar ur. Som samordnare får du riktad information vid katastrofer och andra händelser som kräver snabbt engagemang i församlingarna.