Ett stort öppet altarskåp.
Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Kunskapsutveckling genom projekt

Här hittar du rapporter om olika projekt som rör kyrkomiljön eller kyrkobyggnader. Rapporterna är publicerade av externa aktörer i samarbete med Svenska kyrkan.

Allhelgonakyrkan i Helgalunden en solig dag.

Tjärning en del av kulturarvet

Under 2000-talet har många församlingar satsat stora summor på tjärstrykning. Samtidigt har Sverige, som en gång var världens främsta exportör av furutjära, helt upphört med tjärproduktion i industriell skala.

Man använder lie på äng.

Skapa en slåtteräng

Allt fler församlingar ersätter gräsmattorna på kyrkogårdarna med slåtteräng för att främja den biologiska mångfalden. Liehandboken är en introduktion till hantverket lieslåtter, en kunskap som håller på att försvinna i Sverige.

Tuna kyrka omfärgas med silikatfärg.

Vattenglas på kyrkofasad

Vattenglas framställs genom att smälta kvarts med pottaska eller soda. Vattenglasfärger har använts på flera kyrkofasader nationellt och internationellt. Några exempel är katedralen i Rouen, Barkeryds kyrka, Nässjö gamla kyrka.

Rapporter projekt i stift och församlingar

Här kan du ladda ned rapporter om olika projekt genomförda i stift och församlingar. 

Målade kyrkfönster i olika former och storlekar.

Glasmåleri i Växjö stift

Glasmålningarna i Jönköpings län håller hög klass och många är skapade av välrenommerade konstnärer. De äldsta är från mitten av 1800-talet och de nyaste från 1990-talet. Inventeringen utreder glasmålningarnas kulturhistoriska värde och tekniska skick.

Omslaget till Buxbom

Buxbomen i Skåne och Blekinge

Buxbomen anses ha ett stort kulturhistoriskt värde. Men sedan 2010 har den i Skåne och Blekinge drabbats av en allvarlig svampsjukdom. Handbok om buxbom på begravningsplatser i Skåne och Blekinge vill ge ökad kunskap om buxbomen, samt verktyg för hur man kan hantera svampsjukdomen.

Renoveringen av vinden på Forshems kyrka.

Tidigmedeltida taklag i Skara stift

De senaste årtionden har intresset för vindsutrymmen och takkonstruktioner i kyrkor ökat. Hur underhåller man medeltida träkonstruktioner på vindarna bäst? När är det nödvändigt att göra ingrepp och vilken sorts isolering kan användas?