Liten pojke överlämnar ring på bröllop.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vigsel och bröllop

Planerar ni ert bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Här berättar vi om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och så får ni tips om annat att tänka på.

Ett välsignat bröllop

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Par av samma kön och par av olika kön har samma rätt att gifta sig i kyrkan. Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. Kontakta din församling för att boka vigsel.

Kontakta församlingen ni vill gifta er i och boka bröllop eller ställ frågor.

Hitta församlingen

Ni kan välja kyrka

Ni har kanske funderat över i vilken kyrka, eller på vilken plats, ni vill gifta er. Kontakta den församling där ni vill gifta er. Det enklaste är att välja en kyrka i den församling där ni bor, och att den präst som är i tjänst viger er. Men det finns också möjlighet att gifta sig på en annan plats och ni kan önska att en speciell präst ska viga er.

Om ni vill gifta er på en annan plats än i en kyrka, till exempel vid havet, kan ni tala med prästen om det. Tänk på att ni själva kan behöva ordna med sådant som ni annars hade haft tillgång till i kyrkan, som ljudutrustning eller musikinstrument.

Det går att kombinera barndop och vigsel

Om ni har fått barn, men ännu inte har döpt barnet, kan ni kombinera de båda högtiderna. Då blir det en kombinerad vigsel- och dopgudstjänst. Vigseln utgör då den första delen av gudstjänsten, och dopet den andra.

Om ni vill gifta er utomlands

Det går bra att gifta sig eller få kyrklig välsignelse i utlandet. Vänd er då till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar eller läs mer om att gifta sig utomlands. Vigsel i Svenska kyrkans församlingar utomlands medför oftast en kostnad. 

Filmer om vigsel – för vuxna och barn

Ni behöver ett intyg om hindersprövning från Skatteverket

I god tid före vigseln behöver ni beställa ett intyg om hindersprövning från Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är under 18 år.

Innan vigseln

Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vem som gör vad och när, hur löftena ska låta, vilken musik som ska sjungas eller framföras och vilka texter som ska läsas. För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för hens vigseltal till er.

Vigseltalet kan handla om er och ert liv tillsammans och om att leva i en kristen relation, tillsammans med Gud och kyrkan.

Samtalet kan ni ha i kyrkan eller hemma hos er. Om ni väljer att ha det hemma, kan ni sedan ha ett möte i kyrkan. Då går ni igenom ceremonin på plats för att ni ska känna er bekväma under vigseln.

Sätt er personliga prägel på vigseln

Många par sätter egen prägel på vigseln genom att välja psalmer, musik och texter. Längre ner på sidan finns förslag på psalmer och instrumental musik.

Vigselpsalmer

Psalmerna får gärna tala om kärlek mellan människor och mellan Gud och människorna. I listan hittar du förslag på vigselpsalmer. Utöver dem i listan sjungs även psalmerna 85 och 411 i Den svenska psalmboken ofta under en vigselgudstjänst.

Bra att veta om vigsel

Vad kostar det att gifta sig i Svenska kyrkan? 

Det är nästan alltid gratis att gifta sig i kyrkan. Bara om ni har särskilda önskemål, som innebär extra kostnader för församlingen, behöver ni bekosta dessa.  

I Svenska församlingar utomlands medför vigseln oftast en kostnad. 
Läs mer om att gifta sig utomlands. 

 

Delar av vigseln kan vara på ett annat språk

Om svenska inte är det självklara språket för er vigsel, kan ni välja ett annat språk. Men det finns ett inslag i vigseln som kallas ”tillkännagivandet”. Det kan jämställas med när en myndighet eller en domstol fattar ett beslut. Enligt lagen ska sådana beslut alltid uttalas på svenska, även om de kan kompletteras med ett uttalande också på ett annat språk.  

 

Efter en borgerlig vigsel kan ni få en kyrklig välsignelse 

Om ni redan har vigts borgerligt eller i en annan kyrka, kanske i ett annat land, kan ni få en kyrklig välsignelse. Ceremonin är väldigt lik vigselgudstjänsten, men den har ingen betydelse i lagens mening.

 

I Svenska kyrkan finns vigselrätt och vigselskyldighet

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att få vigas i Svenska kyrkans ordning. En enskild präst har dock inte skyldighet att viga ett par, utan kan avstå från att förrätta en vigsel på grund av samvetsbetänkligheter. Detta kallas att prästen har ”väjningsrätt”. Om en präst avstår från att viga ett par, har kyrkoherden i församlingen skyldighet att se till att det finns en annan präst som utför vigseln.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

En brudgum trär vigselringen på sin blivande frus finger.

Bröllopet rymmer många symboler

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya.

Brudparsfigurer till bröllopstårtor.

Drop-in-vigsel

Störst av allt är kärleken. Att fira den måste inte kosta mycket tid eller pengar. Fria till din partner, få ett JA, beställ hindersprövning och kom till ett av de tillfällen där våra församlingar anordnar drop-in-vigsel. Svårare är det inte.

Vill ni gifta er utomlands?

Ni kan vigas eller bli välsignade (när ni redan gift er borgerligt) i Svenska kyrkan utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information.