Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Ladda ner en tom blankett för utskrift

Om du inte vill använda formuläret ovan för att fylla i dina uppgifter och sedan skriva ut den färdigifyllda blanketten så kan du istället skriva ut en tom blankett. 

Tom blankett för utskrift, Blankett för anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Inträde för barn under 18 år

Barn under 18 år är välkomna som medlemmar med vårdnadshavarnas godkännande. Om ett barn är över 12 år ska denne samtycka till inträde.

Ladda ner inträdesblankett för barn under 18 år